วัดเกาะขวาง, 12.577330, 102.119385
วัดเกาะตะเคียน, 12.577294, 102.119384
วัดเกาะโตนด, 12.571120, 102.102855
วัดเขาน้อย, 12.522483, 102.138462
วัดคมบาง, 12.547953, 102.153456
วัดเนินยาง, 12.554546, 102.136079
วัดทองทั่ว, 12.587473, 102.142956
วัดเนินสูง, 12.585240, 102.150065
วัดจันทนาราม, 12.613034, 102.116567
วัดไผ่ล้อม, 12.604205, 102.119482
บ้านคลองน้ำใส, 12.620449, 102.080616
บ้านแก้ว, 12.645205, 102.091296
วัดสิงห์, 12.588730, 102.050662
วัดพลับ, 12.584051, 102.056616
บ้านท่าแฉลบ, 12.538328, 102.055954
วัดดอนตาล, 12.629042, 102.137890
วัดพลับพลา, 12.617197, 102.154225
วัดโป่งแรด, 12.607879, 102.169527
อนุบาลจันทบุรี, 12.591184, 102.084694
สฤษดิเดช, 12.612564, 102.108700
บ้านชำโสม, 12.698878, 102.085236
วัดแสลง, 12.666431, 102.130809
วัดหนองบัว, 12.540461, 102.123518
วัดเสม็ดงาม, 12.532161, 102.091198
วัดเนินโพธิ์, 12.524804, 102.121526
บ้านศรัทธาตะพง, 12.832220, 101.949980
บ้านตาเลียว, 12.872607, 102.005038
บ้านวังปลา, 12.843252, 101.905127
บ้านแก่งน้อย, 12.906732, 101.886040
บ้านเขาแก้ววิทยา, 12.899659, 101.945220
บ้านคลองกะพง, 12.710208, 102.053853
บ้านเนินดินแดง, 12.780340, 102.017611
บ้านมาบโอน, 12.759682, 102.065805
วัดบูรพาพิทยาราม, 12.643163, 102.037852
วัดเสม็ดโพธิ์ศรี, 12.634849, 101.933849
วัดโขมง, 12.629735, 101.949369
วัดคลองขุด, 12.595543, 101.918263
วัดหมูดุด, 12.562182, 101.912403
บ้านเจ้าหลาว, 12.546026, 101.930940
บ้านเตาหม้อ, 12.619612, 101.918387
บ้านสังข์ทอง, 12.552664, 101.967455
วัดหนองคัน, 12.567186, 101.991548
วัดแขมหนู, 12.540567, 101.951157
วัดตะกาดเง้า, 12.569370, 101.977031
อนุบาลบ้านหนองคล้า, 12.721663, 101.960233
วัดทุ่งเบญจา, 12.708503, 101.962052
บ้านสะพานเลือก, 12.804822, 101.967235
วัดรำพัน, 12.654756, 101.921292
วัดท่าศาลา, 12.646345, 101.914487
ไทยรัฐวิทยา 14, 12.685242, 102.003010
วัดสามผาน, 12.673478, 101.989112
บ้านช่องกะพัด, 13.014505, 101.909420
วัดแก่งหางแมว, 12.989566, 101.892102
บ้านโป่งวัว, 12.960895, 101.931992
บ้านหนองบัวทอง, 12.9364367, 101.9060517
บ้านโคกวัด, 13.019428, 101.944599
วัดขุนซ่อง, 13.083711, 101.940373
วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ, 13.129688, 101.969145
วัดเขาวงกต, 12.882922, 101.819978
บ้านหนองเจ๊กสร้อย, 12.939298, 101.802277
บ้านเนินจำปา, 13.004716, 101.785509
บ้านวังอีแอ่น, 13.060833, 101.825433
บ้านบ่อไฟไหม้, 13.102122, 101.754544
บ้านคลองครก, 13.133068, 101.815534
บ้านวังไม้แดง, 12.986382, 101.834970
บ้านซอยสอง, 12.922553, 101.843464
บ้านประแกต, 12.967485, 101.867771
วัดหนองแหวน, 12.669684, 101.856288
วัดโขดหอย, 12.676879, 101.842011
วัดนาซา, 12.648665, 101.862886
บ้านยางระหง, 12.729277, 101.873089
วัดช้างข้าม, 12.711434, 101.804228
วัดหนองไทร, 12.691246, 101.818483
บ้านเขามะปริง, 12.732726, 101.825259
วัดนายายอาม, 12.783659, 101.823032
บ้านต้นกระบก, 12.814714, 101.836192
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171, 12.769768, 101.844750
บ้านห้วงกระแจะ, 12.731497, 101.905374
วัดวังหิน, 12.689794, 101.946114
วัดหนองสีงา, 12.729891, 101.937025
บ้านคลองลาว, 12.785631, 101.899390
วัดท่าแคลง, 12.615627, 101.886961