บ้านเมืองหมี, 17.840698, 102.685076
บ้านพร้าวเหนือ, 17.859868, 102.706168
ราชประชานุเคราะห์ 14, 17.772332, 102.767846
นาฮีนุเคราะห์, 17.776189, 102.801601
ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา, 17.771205, 102.78925
บ้านโคกสำราญ, 17.76297, 102.805065
บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา, 17.804901, 102.785168
บ้านหนองหมื่น, 17.790789, 102.822828
ชุมชนบ้านพวก, 17.990902, 102.979196
บ้านเดื่อใต้, 17.995545, 102.937423
บ้านโคกป่าฝาง, 17.806729, 102.701807
บ้านหนองบ่อ, 17.806729, 102.701807
ชุมชนบ้านปะโค, 17.824839, 102.702209
วัดพระธาตุบังพวน, 17.744973, 102.684635
ราษฎร์นุเคราะห์, 17.730758, 102.674893
ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา), 17.725149, 102.704974
โคกคำทุ่งสว่างวิทยา, 17.753449, 102.691685
บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา, 17.763553, 102.71876
หนองผือวิทยาคม, 17.701339, 102.709538
บ้านโคกก่อง, 17.887007, 102.751038
มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา, 17.715274, 102.677222
บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ, 17.845868, 102.767305
อนุบาลอรุณรังษี, 17.871852, 102.747945
เนินพระเนาว์วิทยา, 17.886114, 102.768577
จันทราราม, 17.826942, 102.773981
หนองแดงสร้างประทายพัฒนา, 17.852965, 102.783724
บ้านโคกแมงเงา, 17.861388, 102.725025
บ้านเมืองบาง, 17.850637, 102.828276
บ้านนาคลอง, 17.868466, 102.785619
บ้านวังยาง, 17.814493, 102.819401
หาดคำบอนวัฒนา, 17.931722, 102.799016
บ้านเบิดวิทยา, 17.869957, 102.819418
เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์, 17.903278, 102.83353
บ้านเวียงคุก, 17.801441, 102.661193
ครุราษฎร์รังสรรค์, 17.797396, 102.66767
โพนสว่างป่าตองวิทยา, 17.703147, 102.809133
บ้านนาอ่างสร้างอ่าง, 17.722457, 102.779064
ดงเว้นดงเจริญวิทยา, 17.731281, 102.815546
ดาวเรืองสมสะอาด, 17.718512, 102.828549
บ้านสร้างพอก, 17.747417, 102.786005
บ้านสวยหลง, 17.70523, 102.829033
บ้านบงวิทยา, 17.952963, 102.874315
หัวหาดวิทยา, 17.99991, 102.958696
บ้านหมากก่องฝายแตก, 17.9734, 102.900197
สีกายวิทยาคม, 17.973014, 102.879368
อนุบาลหนองคาย, 17.86194, 102.741855
บ้านคุยนางขาว, 17.827925, 102.739131
ธนากรสงเคราะห์, 17.839602, 102.75153
บ้านหนองเดิ่น, 17.827906, 102.739104
อักษรอดุลวิทยา, 17.894613, 102.774772
พร้าวใต้เจริญสุข, 17.96627, 102.855664
หินโงมวิทยา, 17.954244, 102.842224
บ้านดงเจริญ, 17.932227, 102.83603
บ้านกองนาง, 17.901781, 102.60128
บ้านปากมาง, 17.882537, 102.589967
บ้านหงส์ทองสามขา, 17.890162, 102.580075
ป่าสักวิทยา, 17.901179, 102.58099
บ้านนาบง, 17.890162, 102.580075
บ้านโคกคอน, 17.783083, 102.501512
บ้านหนองผือ, 17.765468, 102.495761
บ้านโพนพระ, 17.78936, 102.488579
โกมลวิทยาคาร, 17.84873, 102.578722
อนุบาลดารณีท่าบ่อ, 17.84875, 102.581316
บ้านนาช้างน้ำ, 17.769047, 102.584683
บ้านกวดโคกสว่าง, ,
ร่วมมิตรวิทยา, 17.813402, 102.458531
บ้านท่าสำราญ, 17.850929, 102.525251
บ้านอุ่มเย็น, 17.868315, 102.572215
บ้านหนองแวง, 17.816231, 102.508871
บ้านน้ำโมง, 17.86841, 102.572152
บ้านทุ่มฝาง, 17.87889, 102.552917
บ้านเดื่อ, 17.769047, 102.584683
บ้านน้อย, 17.757686, 102.583979
บ้านเทวีดอนขม, 17.786205, 102.557228
โพนศิลางามวิทยา, 17.773916, 102.621322
ชุมชนบ้านถ่อน, 17.751239, 102.646118
บ้านว่าน, 17.767889, 102.556572
บ้านแสนสุข, 17.720095, 102.565257
บ้านเป้า, 17.795693, 102.5324
คุรุศิษย์วิทยา, 17.767509, 102.545041
ชุมชนบ้านโพนสา, 17.821282, 102.610706
บ้านท่ามะเฟือง, 17.812253, 102.63986
ราษฎร์สามัคคี, 17.67077, 102.609664
บ้านนาน้ำพาย, 17.727268, 102.614391
บ้านหนองนาง, 17.694317, 102.631592
บ้านนาดง, 17.699095, 102.605602
บ้านดงนาคำ, 17.679417, 102.590651
ชุมชนบ้านหม้อ, 17.961685, 102.531371
บ้านท่ากฐิน, 17.961328, 102.477511
บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์), 17.96036, 102.518033
พัฒนาคำแก้ว, 17.942726, 102.467889
บ้านป่าสัก, 17.962913, 102.546831
บ้านวังน้ำมอก, 17.989535, 102.378518
พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา, 17.970184, 102.436303
บ้านถิ่นทอนเหนือ, 17.952614, 102.39086
บ้านศรีเชียงใหม่, 17.958316, 102.587952
อนุบาลศรีเชียงใหม่, 17.953604, 102.586108
สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75, 17.958835, 102.566301
โนนสง่าหนองแวงวิทยา, 17.943268, 102.592022
บ้านหัวทราย, 17.925376, 102.606994
บ้านพานพร้าว, 17.946944, 102.60575
ดอนก่อโนนสวรรค์, 17.924667, 102.532712
บ้านไทยสามัคคี, 17.935922, 102.566251
หนองปลาปากจำปาทอง, 17.927503, 102.53849
บ้านขุมคำ, 17.951211, 102.512274
บ้านนาโพธิ์, 17.912329, 102.506504
บ้านดงบัง, 17.881215, 102.562971
บ้านเสียว, 17.899028, 102.48239
ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4, 18.067446, 102.267827
บ้านสังกะลีนาขาม, 18.035787, 102.24483
บ้านโสกกล้า, 18.012489, 102.240586
บ้านนางิ้ว, 18.131032, 102.138841
บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย, 18.074069, 102.263689
บ้านเทา-นาบอน, 18.072097, 102.146609
บ้านเทพประทับ, 18.014728, 102.156847
บ้านตาดเสริม, 18.145645, 102.182997
บ้านม่วง, 18.175606, 102.167783
บ้านหนอง, 18.207303, 102.130886
บ้านวังมน, 18.15159, 102.157702
บ้านผาตั้ง, 18.027016, 102.36979
บ้านห้วยไซงัว, 18.005515, 102.312007
บ้านดงต้อง, 17.977498, 102.286731
บ้านปากโสม, 18.049493, 102.29402
บ้านนาโคก, 18.005665, 102.252165
บ้านม่วงน้ำไพร, 18.102184, 102.234387
บ้านแก้งใหม่, 18.103361, 102.233514
บ้านฟ้าประทาน, 18.03614, 102.179204
อนุบาลสังคม, 18.075161, 102.26066
อนุบาลบ้านคอกช้าง, 17.651837, 102.751733
บ้านเหมือดแอ่, 17.648882, 102.72956
สมสะอาดดงมุขวิทยา, 17.61261, 102.732378
บ้านนากอ, 17.659754, 102.715715
บ้านฝางวิทยา, 17.631194, 102.675382
บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์, 17.639038, 102.67722
บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก, 17.640863, 102.662243
โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์, 17.678514, 102.700145
บ้านโนนแดง, 17.667165, 102.684291
บ้านหนองบัววิทยา, 17.615687, 102.65686
บ้านสมสนุกดงหนองบอน, 17.63234, 102.695097
ฉันทนาวัณรถ, 17.636151, 102.613682
บ้านตอแก, 17.640812, 102.664553
สระใครไชยานุเคราะห์, 17.688723, 102.745296
บ้านหนองบัวเงิน, 17.68892, 102.772877
บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19, 17.697637, 102.781468
บ้านโพนสวรรค์, 17.72395, 102.753591
บ้านศูนย์กลาง, 17.905983, 102.422985
บ้านน้ำทอน, 17.92925, 102.401245
อาโอยาม่า 2, 17.935362, 102.376653
บ้านดอนขนุนพัฒนา, 17.951876, 102.390706
บ้านไร่, 17.878086, 102.473157
บ้านโพนทอง, 17.864449, 102.449674
อนุบาลดอนไผ่, 17.874589, 102.458919
บ้านโพธิ์ตาก, 17.833066, 102.418862
บ้านสาวแล, 17.849753, 102.409779