บ้านท่าตูมดงสระพัง, 17.422152, 102.790812
มิตรภาพ 6, 17.504543, 102.799097
บ้านโนนยางโนนบ่อ, 17.489266, 102.819594
บ้านขมิ้นบ่อโคลน, 17.495305, 102.854686
บ้านดอนหวาย, 17.449796, 102.81302
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3, 17.322158, 102.649477
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5, 17.342179, 102.63251
บ้านนาสมบูรณ์, 17.355344, 102.640504
บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา, 17.383047, 102.603561
บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ), 17.409462, 102.755668
บ้านหนองโอนหนองฮาง, 17.409785, 102.6928
บ้านเชียงพิณ, 17.417429, 102.724959
นาคลองหนองศรีคามวิทยา, 17.38554, 102.735733
บ้านเชียงยืน, 17.452578, 102.69327
บ้านอีหลุ่ง, 17.453932, 102.673605
บ้านจำปา, 17.448207, 102.637041
บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6, 17.429184, 102.62595
บ้านหนองน้ำเค็ม, 17.431618, 102.691718
บ้านโนนสวรรค์, 17.411281, 102.647054
บ้านหนองหลอด, 17.463719, 102.700396
บ้านหนองตอสูงแคน, 17.461205, 102.738067
บ้านนาเยีย, 17.452535, 102.720649
บ้านเชียงพัง, 17.506612, 102.744263
ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา, 17.506799, 102.759343
บ้านนาทาม, 17.487382, 102.743266
บ้านหมากตูมดอนยานาง, 17.517502, 102.855483
ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า), 17.551538, 102.79968
ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย, 17.552142, 102.818189
บ้านเหล่าดอนแตง, 17.559428, 102.820525
บ้านนาคำหลวง, 17.552932, 102.880811
บ้านงอยเลิงทอง, 17.517852, 102.825871
ประชาสามัคคี, 17.53035, 102.810192
บ้านศรีเชียงใหม่, 17.348447, 102.736586
บ้านกุดลิงง้อหนองแก, 17.328702, 102.725693
บ้านนาแอง, 17.39239, 102.70547
ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2, 17.341781, 102.670135
บ้านนิคมพัฒนา, 17.356447, 102.658094
บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา, 17.369363, 102.716102
บ้านปากดงส่งเสริมธรรม, 17.360915, 102.698476
ชุมชนโนนสูง, 17.298872, 102.827174
บ้านหนองโสกดาว, 17.298872, 102.827174
บ้านข้าวสาร, 17.319545, 102.844831
บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67, 17.303683, 102.85726
บ้านเม่น, 17.565879, 102.79971
บ้านขาว, 17.554901, 102.791148
บ้านดู่, 17.358689, 102.806258
บ้านหัวบึง, 17.552842, 102.756027
บ้านพรานเหมือน, 17.53291, 102.768152
บ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์), 17.351138, 102.828971
บ้านคำกลิ้ง, 17.343706, 102.819177
บ้านหนองตูม, 17.354859, 102.781112
บ้านจั่นศรีวิไล, 17.354577, 102.807867
บ้านเลี่ยมพิลึก, 17.333697, 102.783322
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม, 17.359027, 102.815694
บ้านตาด, 17.30976, 102.787717
บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน, 17.282019, 102.803274
บ้านโนนเดื่อ, 17.399243, 102.76807
บ้านสุขสมบูรณ์, 17.262135, 102.770114
บ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ), ,
เจ ซี บ้านอินทร์แปลง, 17.264448, 102.740277
ผ่านศึกสงเคราะห์, 17.29277, 102.734745
บ้านหลุบหวายป่าขาม, 17.225605, 102.742761
บ้านเลื่อม, 17.428645, 102.762659
ชุมชนสามพร้าว, 17.445865, 102.872324
บ้านหนองบุนาหล่ำ, 17.429177, 102.818009
บ้านแมด, 17.441025, 102.855348
บ้านหนองบั่วประชาสรรค์, 17.472263, 102.903759
บ้านหนองคอนแสน, 17.466231, 102.951317
บ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง, 17.466113, 102.891216
บ้านอี่เลี่ยน, 17.344364, 102.867708
บ้านเซประชาอุทิศ, 17.363129, 102.825063
บ้านโก่ย, 17.353409, 102.890215
บ้านจำปาโนนสะอาด, 17.349069, 102.902203
บ้านหนองนาคำ, 17.370476, 102.893034
บ้านหนองหว้าหนองไผ่, 17.334655, 102.898544
บ้านหนองแก, 17.350919, 102.925191
บ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ, 17.373648, 102.909148
บ้านพรสวรรค์, 17.377285, 102.858591
บ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์), ,
บ้านดงอุดม, 17.404352, 102.822637
บ้านเก่าน้อย, 17.438452, 102.797214
บ้านแม่นนท์, 17.242045, 102.896439
บ้านหนองไผ่หนองหิน, 17.253296, 102.892647
บ้านหนองนาเจริญ, 17.296293, 102.915426
บ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง, 17.22345, 102.897914
บ้านหนองตะไก้, 17.26429, 102.897404
บ้านโสกน้ำขาว, 17.327806, 102.709289
หนองไฮวิทยา, 17.287832, 102.699329
บ้านโนนสะอาดผาสุข, 17.280516, 102.701752
บ้านดงมะกรูดทรายทอง, 17.293844, 102.683263
บ้านโคกลาด, 17.227021, 102.718405
ชุมชนบ้านเดื่อวิทยา, 17.424229, 102.806268
บ้านหนองเหล็ก, 17.410338, 102.810959
บ้านหนองตุ, 17.392395, 102.824568
อนุบาลอุดรธานี, 17.408394, 102.779873
บ้านหมากแข้ง, 17.401209, 102.790577
บ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์), 17.388584, 102.791397
บ้านหนองบัว, 17.394376, 102.805925
หนองสำโรงวิทยา, 17.449958, 102.785667
ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์, 17.507356, 102.75935
ชุมชนกุดหมากไฟ, 17.089291, 102.607574
บ้านโคกล่าม, 17.070796, 102.623916
บ้านหนองแวงชุมพล, ,
บ้านหนองแซงสร้อย, 17.328091, 102.507647
บ้านหนองแวงเดิด, 17.348084, 102.660459
บ้านน้ำพ่น, 17.341289, 102.559586
บ้านเลา, 17.337447, 102.545893
รัฐประชา 509, 17.156499, 102.575425
บ้านโนนหวาย, 17.147422, 102.577538
บ้านหนองเม็กห้วยทราย, 17.123747, 102.576909
บ้านโคกหนองแซง, 17.130057, 102.587315
บ้านเสาเล้า, 17.126005, 102.579917
บ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ), 17.310418, 102.608839
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1, 17.300892, 102.629605
บ้านหนองอ้อน้อย, 17.357221, 102.601233
บ้านโคกก่องหนองแวงยาว, 17.245524, 102.602602
อนุบาลหนองวัวซอ, 17.275229, 102.605386
บ้านหนองอ้อ, 17.178304, 102.570457
บ้านโนนสำราญ, 17.192706, 102.568363
ชุมชนหนองแสง, 17.224858, 102.572027
บ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ, 17.205717, 102.578895
บ้านหมากหญ้า, 17.245454, 102.602699
บ้านผาสิงห์, 17.412436, 102.781175
บ้านดงบัง, 17.092222, 102.56859
บ้านโนนชัยศรี, 17.108032, 102.555126
บ้านหนองบัวเงิน, 17.065266, 102.586049
บ้านอูบมุง, 17.280958, 102.606876
บ้านห้วยไร่, 17.10256, 102.594232
บ้านโคกผักหอม, 17.079683, 102.580787
บ้านนาสีนวล, 17.778591, 102.947556
บ้านโคกกลาง, 17.727159, 102.917247
บ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์, 17.732304, 102.983869
บ้านจอมศรี, 17.833743, 102.888834
บ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์, 17.816307, 102.858961
บ้านหนองบ่อ, 17.866793, 102.929703
บ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ, 17.834743, 102.88762
จอมตาลโนนดู่โนนสำราญ, 17.791584, 102.858504
บ้านดงยางนารายณ์, 17.852956, 102.898364
บ้านเชียงหวางสร้างลาน, 17.642593, 102.816508
บ้านนาดี, 17.639993, 102.800534
บ้านสร้างหลวงสร้างคำ, 17.624407, 102.828522
บ้านดงใหญ่, 17.586813, 102.834543
บ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี, 17.627436, 102.884278
บ้านโพนเลาโพนทอง, 17.593703, 102.826627
บ้านด่าน, 17.5911, 102.816212
บ้านโนนสวาง, 17.60165, 103.089511
บ้านคอนเลียบ, 17.620437, 103.080864
บ้านนาพัง, 17.615358, 103.061964
บ้านเตาไห, 17.635068, 103.056174
บ้านหม้อ, 17.654569, 103.072861
บ้านคอนสวรรค์สินเจริญ, 17.645689, 103.079856
บ้านนาบัวไผ่วิทยา, 17.560151, 102.983676
บ้านยางซอง, 17.551519, 102.974514
บ้านนาทรายนาม่วง, 17.550445, 102.960438
บ้านดอนกลอยดอนอุดม, 17.52498, 102.99169
บ้านท่าหนาด, 17.517864, 103.008872
บ้านนาพู่, 17.668887, 102.816022
บ้านป่าก้าวดอนแดง, 17.632279, 102.781323
บ้านหลวงหัวสวย, 17.608537, 102.743814
บ้านศรีบุญเรือง(เมือง), 17.584112, 102.719471
บ้านกิ่วดงมะไฟ, 17.569639, 102.745548
บ้านหนองนกเขียนโพนทัน, 17.608661, 102.793302
ชุมชนบ้านธาตุ, 17.709068, 102.85409
บ้านสังซาวังน้ำขาว, 17.699259, 102.876533
บ้านถิ่น สุขาวิทยา, 17.675659, 102.789484
นิคมโนนสมบูรณ์, 17.665111, 102.790343
บ้านนาคอมนาดอกไม้, 17.731404, 102.856023
บ้านดอนแก้ว, 17.711008, 102.869745
บ้านยามกาใหญ่, 17.753324, 102.882786
บ้านนาพูนทรัพย์, 17.690138, 102.855573
บ้านหมูม่นโพนสว่าง, 17.668887, 102.816022
บ้านยามกาโนนคำ, 17.761069, 102.890452
บ้านเหล่าดอนเงิน, 17.681891, 103.055209
บ้านหนองผง, 17.681891, 103.055209
บ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา), 17.683593, 102.988537
บ้านโคกสว่าง(สร้างคอม), 17.651835, 103.026376
บ้านหนองกุง, 17.683808, 103.08257
บ้านดงขันทอง, 17.676611, 103.014722
บ้านดงศรีสําราญ, 17.700889, 103.069154
บ้านนาส่อนโพนทัน, 17.696942, 102.90603
บ้านใหม่, 17.687608, 102.916393
บ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง, 17.6846, 102.963658
บ้านโพนงามหนองตุ, 17.684028, 102.919297
อนุบาลเพ็ญประขานุกูล, 17.691366, 102.908478
บ้านโนนรังหนองผือวิทยา, 17.547926, 102.940271
บ้านทอนดอนยาว, 17.504062, 102.972727
บ้านสร้างแป้น, 17.512998, 102.934379
บ้านหว้าน, 17.481714, 102.965611
สุมเส้าวิทยา, 17.583161, 102.98741
บ้านดงปอ, 17.566315, 103.038273
บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด, 17.58816, 102.928399
บ้านแพงศรี, 17.576605, 103.041635
บ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ), 17.580284, 103.051718
บ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ, 17.65755, 102.991129
บ้านดงยาง, 17.606637, 102.99029
บ้านเชียงดา, 17.861576, 103.026379
บ้านแมดวิทยาคม, 17.872777, 103.080702
บ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม), 17.837539, 103.053701
บ้านไชยฟอง, 17.826608, 103.020197
บ้านนาสะอาด, 17.842968, 103.045641
บ้านดอนเดื่อ, 17.779376, 103.11187
บ้านดอนบาก, 17.792136, 103.049982
โคกโพธิ์วิทยา, 17.78461, 102.993138
บ้านนาน้ำชุ่ม, 17.77218, 102.967956
บ้านยวด, 17.711278, 103.055049
บ้านชาด, 17.737643, 103.002343
บ้านนามั่ง, 17.394206, 102.798063
บ้านน้ำเที่ยง, 17.743353, 103.048837
บ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว, 17.412513, 102.78112
บ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา, 17.726759, 103.080895
บ้านหินโงม, 17.761821, 103.098495
บ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา), 17.831195, 103.106222
บ้านดงผักเทียม, 17.829467, 103.081761
อนุบาลสร้างคอม, 17.830944, 103.09057
บ้านท่าเสียว, 17.786132, 103.10021
บ้านโนนชาดวรุบลวิทยา, 17.786214, 103.100161
บ้านโคกสว่าง(เพ็ญ), 17.681732, 102.895532
บ้านม่วงสว่างสามัคคี, 17.380825, 102.815673
บ้านบ่อน้อยประชาสรรค์, ,