บ้านนาขนัน, 15.951601, 105.122673
บ้านแก้งเหนือ, 15.929137, 105.137212
บ้านนาแมด, 15.914659, 105.101959
บ้านนาตาลเหนือ, 15.975154, 105.143479
ชุมชนบ้านขามป้อม, 15.963802, 105.178448
บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา), 15.98657, 105.196561
บ้านทรายพูล, 15.98881, 105.217583
บ้านนาสนามนาหว้าเกษม, 16.049678, 105.169622
บ้านไทรย้อย, 16.013527, 105.227663
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง, 16.065838, 105.152975
เขมราฐ, 16.040874, 105.230591
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ, 16.039537, 105.214544
บ้านหนองหลวง, 16.035691, 105.148758
บ้านบุ่งเจริญ, 16.079536, 105.101505
ชุมชนบ้านเจียด, 15.861659, 105.213548
บ้านนานวน, 15.882504, 105.229633
บ้านนาแวง, 16.026961, 105.323291
บ้านบุ่งวิทยา, 16.029319, 105.298402
บ้านโบกม่วง, 16.00236, 105.364498
บ้านลาดหญ้าคา, 16.01416, 105.401576
บ้านนาเมือง, 16.039678, 105.256463
บ้านนายูง, 15.991983, 105.105248
บ้านโนนสูง(เขมราฐ), 15.988509, 105.102543
บ้านป่าติ้ว, 16.022065, 105.07312
บ้านหนองนกทา, 16.009972, 105.084841
ตชด.ทองพูนพิทยา, 16.033283, 105.083269
บ้านหนองผือ, 15.978926, 105.034852
บ้านพนมดี, 15.97832, 105.030938
บ้านแก้งหลักด่าน, 15.941624, 105.041373
บ้านโคกสว่าง, 15.886177, 104.913811
บ้านบาก, 15.972183, 105.072085
บ้านบึงหอม, 15.940137, 105.068875
บ้านคำหาด, 15.910086, 105.08092
บ้านนาหว้าเหนือ, 16.010918, 105.039982
บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น), 15.764627, 104.971881
ตชด.บ้านป่งคอม, 16.018063, 105.011438
บ้านม่วงเฒ่า, 15.89413, 105.186391
บ้านห้วยยาง, 15.851617, 105.176947
บ้านอีเติ่ง, 15.882078, 105.145767
บ้านนาชุมใต้, 15.887486, 105.184642
บ้านกระเดียน, 15.601853, 105.075785
บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์), 15.624152, 105.054278
บ้านนาหว้า, 15.639125, 105.107304
บ้านกุดยาลวน, 15.716765, 105.026218
บ้านคึม, 15.729104, 105.033923
บ้านกาจับ, 15.706501, 105.019548
บ้านกุศกร, 15.571049, 105.074934
บ้านลาดสมดี, 15.563745, 105.112191
บ้านศรีสุข, 15.571554, 105.093963
บ้านหนองเอาะหนองสิม, 15.685798, 105.035103
บ้านคำสมิง, 15.675901, 105.029689
บ้านเกษม, 15.691336, 105.044234
เกษมบ้านนาคำ, 15.72415, 105.07086
บ้านกึ่งพุทธกาล, 15.686132, 105.057111
บ้านขามเปี้ย, 15.538894, 104.951784
ขามเปี้ยบ้านศรีสุข, 15.544454, 104.909944
บ้านดอนตะมุน, 15.562639, 104.911251
บ้านนาตาหมุด, 15.535926, 104.947285
บ้านบ่อหิน, 15.590937, 104.930535
บ้านดอนหมูวิทยา, 15.583556, 104.914301
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง, 15.509382, 104.966005
บ้านนาคิแลน, 15.526177, 104.962542
บ้านดอนทับช้าง, 15.603574, 105.018589
บ้านดอนใหญ่, 15.584589, 105.010969
บ้านคอนสาย, 15.69224, 105.077805
บ้านสร้างโพน, 15.746402, 105.106777
บ้านโป่งน้อย, 15.747435, 105.112328
บ้านนาคำวิทยา, 15.706549, 105.119205
บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์), 15.708936, 105.08405
บ้านฮี, 15.608867, 105.04857
บ้านแพง, 15.64275, 105.024316
บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา), 15.650043, 105.045978
บ้านคำไหล, 15.653276, 105.037246
บ้านแอมเจริญ, 15.475985, 105.123614
บ้านโคกน้อย, 15.529192, 105.09427
บ้านโคกใหญ่, 15.532543, 105.08917
บ้านโคกจาน, 15.541429, 105.069076
บ้านเสาธงใหญ่, 15.541563, 105.020403
บ้านนาเดื่อ, 15.550655, 104.984484
ชุมชนบ้านเซเป็ด, 15.550654, 104.984484
ตระการพืชผล, 15.61362, 105.016895
บ้านตระการ, 15.479557, 105.0325
บ้านโพนเมือง, 15.43973, 105.046615
บ้านเอ็นอ้า, 15.496657, 104.998661
บ้านดอนหมู, 15.44982, 105.083228
บ้านตากแดด, 15.587571, 105.173588
บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น, 15.579517, 105.190663
บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย), 15.72469, 105.190118
บ้านถ้ำแข้, 15.669473, 105.133105
บ้านคำแคน, 15.677613, 105.154422
บ้านห้วยที, 15.695927, 105.145237
บ้านโนนสูงโนนสำราญ, 15.647137, 105.142865
บ้านนาส้มมอ, 15.578373, 105.213813
บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล), 15.706073, 105.242498
บ้านแก้งอะฮวน, 15.697824, 105.209059
บ้านท่าหลวง, 15.634437, 105.188712
บ้านดอนจิก, 15.529571, 105.005573
บ้านโหมน, 15.575123, 105.056826
บ้านนาพิน, 15.564786, 105.044291
บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145), 15.64463, 104.938423
บ้านหนองแดง, 15.62444, 104.943855
บ้านสมบูรณ์, 15.714944, 104.911586
บ้านน้ำคำ, 15.671468, 104.922237
น้ำคำพิทยา, 15.603733, 105.15875
บ้านนาห้วยแดง, 15.609134, 105.144363
บ้านร่องข่า, 15.657851, 105.17074
บ้านโนนกุง, 15.632877, 105.15479
บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ), 15.653387, 105.085151
บ้านเล้า, 15.653844, 105.09392
บ้านทม, 15.644785, 105.06596
บ้านโนนสำราญ, 15.702315, 105.000497
บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี), 15.59087, 105.018877
บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง), 15.36926, 105.221554
บ้านพอก, 15.684267, 104.951518
ชุมชนบ้านสะพือ, 15.530747, 105.043139
บ้านนางิ้ว, 15.516829, 105.022684
บ้านสงยาง, 15.510127, 105.010144
บ้านเขือง, 15.717347, 104.951151
บ้านแหลไหล่, 15.746213, 104.921173
บ้านหนองเต่า, 15.735828, 104.941158
บ้านนาดอกไม้, 15.484391, 105.16434
บ้านดอน, 15.555622, 105.191369
บ้านห้วยฝ้าย, 15.541634, 105.176657
บ้านดอนก่อ, 15.490572, 105.187686
บ้านนาจ่าย, 15.52376, 105.190922
บ้านไหล่ทุ่ง, 15.597452, 104.969722
บ้านไหล่สูง, 15.614356, 104.989237
บ้านดอนงัว, 15.630181, 104.982924
บ้านดงไม้งาม, 15.568367, 104.937608
บ้านคำข่า, 15.55759, 104.966696
บ้านกาบิน, 15.756834, 104.979228
บ้านตุ, 15.765903, 104.951119
บ้านป่าข่า(เขมราฐ), 15.764627, 104.971881
บ้านฟ้าห่วน, 15.789724, 105.103306
บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี, 15.755019, 105.048121
บ้านแก่งเค็ง, 15.761389, 105.085081
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ, 15.783874, 105.129125
บ้านขุมคำดงตาหวาน, 15.799066, 105.143407
บ้านหนองบั่ว, 15.744612, 105.058012
บ้านน้ำเกลี้ยง, 15.827825, 104.974164
บ้านตาดแต้, 15.771412, 105.040143
บ้านโนนหอม, 15.81102, 104.978624
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์), 15.787736, 104.986471
บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159), 15.805023, 105.021087
บ้านโคกก่องวังนอง, 15.77589, 105.019489
ชุมชนบ้านโนนสวาง, 15.842458, 105.016476
บ้านหนองหว้า, 15.849043, 105.048325
บ้านดงบัง, 15.882092, 105.062481
บ้านคำแม่มุ่ย, 15.897148, 105.006642
บ้านกุดกลอย, 15.879788, 105.023087
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง, 15.874557, 104.992008
บ้านไชยชนะ, 15.87858, 104.960242
บ้านแข็งขยัน, 15.835189, 105.008076
บ้านบกหนองทันน้ำ, 15.804572, 105.07765
บ้านโนนหินแร่, 15.833563, 105.084828
บ้านแสนอุดม, 15.851818, 105.074287
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง, 15.822988, 105.113622
บ้านหนองลุมพุก, 15.778992, 105.063257
บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน, 15.838646, 105.067269
บ้านพะไล, 15.826832, 105.22002
บ้านเลาะ, 15.815376, 105.238233
บ้านดอนเย็นใต้, 15.82422, 105.20697
เสาวนิต(บ้านวังแซ), 15.82673, 105.200422
บ้านโพธิ์ไทร, 15.824118, 105.257525
บ้านคำมณี, 15.80387, 105.290351
บ้านแก้งใต้, 15.870412, 105.260574
บ้านดอนกะทอด, 15.865553, 105.240777
บ้านม่วงใหญ่, 15.854283, 105.265789
บ้านนานางวาน, 15.868844, 105.284237
บ้านโปร่งเจริญ, 15.827635, 105.30475
บ้านดอนชาด, 15.847904, 105.32157
บ้านนาพะเนียงออ, 15.858463, 105.337544
บ้านกะเตียด, 15.795219, 105.347297
บ้านสองคอน, 15.827494, 105.381113
บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง, 15.818533, 105.353204
บ้านกะลึง, 15.776386, 105.282013
บ้านโสกชัน, 15.746468, 105.282247
บ้านไพรสวรรค์, 15.723105, 105.282444
บ้านหินห่อม, 15.763118, 105.262033
บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น), 15.745831, 105.236132
บ้านคำกลาง, 15.79167, 105.223048
บ้านสารภี, 15.782293, 105.245361
บ้านพะลอง, 15.786037, 105.20686
สมาคมจักรยานสมัครเล่น, 15.755755, 105.496001
บุญจิราธร, 15.709378, 105.424502
บ้านสำโรง, 15.73147, 105.456784
บ้านนาหว้าใต้, 15.686905, 105.368114
บ้านนาขาม, 15.701059, 105.415897
ผอบ ณ นคร 1, 15.733304, 105.442853
บ้านปากห้วยม่วง, 15.749101, 105.430467
บ้านดงตาหวัง, 15.730467, 105.349847
บ้านหนองฟานยืน, 15.746088, 105.363457
บ้านโป่งเป้า, 15.770967, 105.388688
บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว, 15.763419, 105.397626
บ้านค้อ, 15.979389, 105.289126
บ้านนาชุม, 15.955771, 105.293399
บ้านไทรงาม, 15.89611, 105.184177
บ้านกองโพน, 15.959042, 105.267082
บ้านไหล่ธาตุ, 15.936429, 105.289219
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ, 15.872877, 105.319333
บ้านคันพะลาน, 15.88414, 105.355969
บ้านลุมพุก, 15.896662, 105.26695
บ้านนาตาลใต้, 15.903041, 105.295567
บ้านนากลาง, 15.907369, 105.262382
บ้านนาม่วง, 15.929817, 105.261683
บ้านนาทราย, 15.955684, 105.355204
บ้านปากแซง, 15.933968, 105.342318
บ้านโพนแพง, 15.955857, 105.314399
บ้านนาหินโหง่นนาดง, 15.97438, 105.349
บ้านพะลาน, 15.9416, 105.330361
บ้านบก, 15.915012, 105.260287
บ้านพังเคน, 15.905598, 105.221954
บ้านโนนตูม, 15.929437, 105.235022
บ้านโนนขุมคำ, 15.935572, 105.242773
บ้านด่านหม่วน, 15.915205, 105.168605
บ้านด่านฮัง, 15.932434, 105.192396
บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ, 15.930552, 105.219014