ชุมชนบ้านทุ่งแฝก, 13.97093, 101.707363
วัดโคกป่าแพง, 14.007997, 101.70495
บ้านชำโสม, 13.903498, 101.722665
วัดปากแพรก, 13.985896, 101.690283
วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์), 14.007628, 101.707454
บ้านคลองตามั่น, 13.7383, 101.815824
บ้านโปร่งสะเดา, 13.763729, 101.78461
บ้านเขาไม้แก้ว, 13.825035, 101.751414
บ้านคลองเจ้าแรง, 13.868989, 101.744821
บ้านนาคลองกลาง, 13.832338, 101.709392
บ้านหนองประดู่, 13.832602, 101.786183
บ้านท่าอุดม, 14.072263, 101.712778
บ้านหนองหัวช้าง, 14.038471, 101.640576
บ้านโนนสะอาด, 14.03035, 101.673198
บ้านหนองบัว, 14.064568, 101.647236
วัดศรีสุวรรณาราม, 14.088584, 101.650875
วัดตันทาราม, 14.066057, 101.67392
บ้านหนองอนามัย, 14.030638, 101.699464
วัดเนาวรัตนาราม, 14.066151, 101.673922
บ้านหนองมันปลา, 13.999388, 101.723733
วัดศรีสวัสดิ์, 13.999388, 101.723733
บ้านหนองไผ่ล้อม, 13.958749, 101.869645
บ้านหนองโดน, 13.944966, 101.902044
วัดปากน้ำ, 13.914508, 101.887362
บ่อทองวิทยา, ,
โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์, 13.922828, 101.838332
บ้านบุเสี้ยว, 13.98446, 101.897118
บ้านพระปรง, 13.956331, 101.924107
วัดวัฒนารังษี, 13.992705, 101.8289
บ้านหนองนาใน, 13.958629, 101.92928
บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ), 13.981264, 101.820373
อนุบาลกบินทร์บุรี, 14.006791, 101.762885
บรรหารวิทยา, 14.022512, 101.784573
บ้านไผ่, 13.980023, 101.768117
วัดราษฎร์รังษี, 13.973668, 101.783887
วัดเนินสูง, 13.867038, 101.883796
บ้านโคกหอม, 13.994147, 101.741383
บ้านโคกสว่าง, 13.89358, 101.750783
บ้านโนนหัวบึง, 13.926844, 101.800548
บ้านหนองปรือ, 13.873681, 101.756835
บ้านตรอกปลาไหล, 13.941255, 101.744328
บ้านซ่ง, 13.952044, 101.764084
วัดย่านรี, 13.93746, 101.808707
บ้านเขาด้วน, 13.824749, 101.822582
ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง, 13.830501, 101.665059
บ้านโคกกระท้อน, 13.951272, 101.62511
ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน), ,
บ้านหนองตลาด, 13.792393, 101.682773
บ้านคลองร่วม, 13.890212, 101.666424
วัดใหม่พรหมสุวรรณ, 14.016236, 101.644134
บ้านหนองศรีวิชัย, 14.031631, 101.618507
วัดวังหวาย, 13.974424, 101.639415
บ้านหนองจิก, 13.988653, 101.613171
วัดรัตนโชติการาม, 13.981863, 101.647793
วัดรัตนชมภู, 14.016394, 101.685143
วัดเกาะแดง, 14.003859, 101.679168
บ้านวังตะเคียน, 13.844492, 101.868615
บ้านหนองคล้า, 13.896469, 101.838331
บ้านแก่ง, 13.907545, 101.863271
วัดจันทรังษีถาวร, 13.8815, 101.859769
บ้านเขากระแต, 13.806684, 101.8537
บ้านคลองระกำ, ,
บ้านหนองหอย, 13.92337, 101.839905
บ้านวังมะกรูด, 13.718493, 101.887212
บ้านเขาถ้ำ, 13.94518, 101.711372
บ้านไทยเจริญ, 13.720116, 101.897882
บ้านคลองสิบสอง, 13.66785, 101.886006
บ้านโปร่งใหญ่, 13.625553, 101.881317
บ้านใหม่พัฒนา, 13.764652, 101.919101
บ้านคลองหันแดง, 13.736007, 101.928851
บ้านวังกวาง, 13.728083, 101.880764
บ้านวังดินสอ, 13.787024, 101.892361
บ้านเขาปูน, 13.795549, 101.935811
บ้านทด, 14.08368, 101.862256
บ้านโคกสั้น, 14.045401, 101.820166
บ้านคลองอุดม, 14.103292, 101.884532
วัดโคกขี้เหล็ก, 14.063355, 101.877392
วัดโคกอุดม, 14.057039, 101.79609
วัดหาดสูง, 13.968294, 101.635971
บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ), 13.97153, 101.673858
บ้านปราสาท, 13.863907, 101.699188
บ้านโคกลาน, 14.045401, 101.820166
บ้านวังบัวทอง, 13.959619, 101.6092
บ้านท่าสะตือ, 14.079744, 101.973332
บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร, 14.093136, 101.999709
บ้านราษฎร์เจริญ, 14.085786, 101.94376
บ้านวังรี, 14.07963, 101.912878
บ้านแก่งดินสอ, 14.067459, 101.924448
บ้านคลองมะไฟ, 14.048743, 101.945684
บ้านอุดมบรรพต, 14.040648, 101.998666
บ้านหินเทิน, 14.064857, 102.009354
บ้านทุ่งแฝก, 14.157832, 101.886736
ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์, 14.135506, 101.876083
บ้านคลองตาหมื่น, 14.104781, 101.915431
สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย, 14.122172, 101.896568
บ้านกระเดียง, 14.118485, 101.841444
อนุบาลนาดี, 14.112517, 101.788603
บ้านบุสูง, 14.154412, 101.810991
บ้านโนนสูง, 14.146192, 101.782321
บ้านโนนแสนสุข, 14.148924, 101.761965
บ้านขุนศรี, 14.241772, 101.892804
บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์, 14.265942, 101.892915
บ้านบุพราหมณ์, 14.271816, 101.89218
บ้าน ก.ม.80, 14.36185, 101.836475
บ้านทับลาน, 14.207955, 101.90236
บ้านหนองสองห้อง, 14.12036, 101.709854
บ้านหนองตะแบก, 14.12686, 101.695087
ชุมชนบ้านสำพันตา, 14.078693, 101.762455
บ้านหนองแหน, 14.13666, 101.737711
บ้านโคกกระจง, 14.114676, 101.753795
วัดสารวนาราม, 14.052062, 101.772151