วัดท้าวอู่ทอง, 14.146935, 101.293327
บ้านหนองชะอม, 14.150847, 101.320076
บ้านแหลมหิน, 14.109212, 101.338098
ชุมชนบ้านขอนขว้าง, 14.130958, 101.449543
บ้านดงบัง, 14.110712, 101.442484
ชุมชนวัดหนองจวง, 14.117146, 101.417281
วัดลำดวน, 14.088117, 101.413467
วัดหาดสะแก, 14.006669, 101.445859
วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล), 14.039713, 101.405244
บ้านห้วยเกษียร, 14.181598, 101.412543
วัดเนินไม้หอม, 14.182311, 101.363541
บ่อแร่-ธารเลา, 14.196629, 101.366894
บ้านเนินหอม, 14.17864, 101.351775
วัดเนินสูง, 14.207346, 101.387994
วัดประสาธน์รังสรรค์, 14.088029, 101.446776
วัดทุ่งตะลุมพุก, 14.101329, 101.479224
วัดประชาวาส, 14.085957, 101.473963
วัดหัวกรด, 13.982162, 101.342157
วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา), 14.032395, 101.428281
วัดบ้านพระ, 14.091905, 101.388215
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี, 14.121858, 101.367863
บ้านแหลมไผ่, 14.12309, 101.323313
บ้านหนองเต่า, 14.144695, 101.350168
วัดบางคาง, 14.069981, 101.344963
วัดโบสถ์วิทยา, 14.039689, 101.334209
เมืองปราจีนบุรี, 14.059958, 101.373155
อนุบาลปราจีนบุรี, 14.050962, 101.369285
วัดกระทุ่มแพ้ว, 13.874163, 101.333539
วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล), 13.968702, 101.206383
ไผ่แถวอนุสรณ์, 14.009872, 101.184548
บ้านบางขาม, 13.886214, 101.256583
วัดบางเตย, 13.943183, 101.203215
ชุมชนวัดบางแตน, 13.900196, 101.167412
บ้านปากคลองบางกระดาน, 13.861326, 101.163081
บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล), 13.922299, 101.324593
นิคมพัฒนา, 13.917723, 101.287987
อนุบาลวัดบ้านสร้าง, 13.99993, 101.218329
วัดหัวไผ่, 14.009865, 101.268462
วัดพิกุลวนาราม, 14.005632, 101.299101
บ้านหนองงูเหลือม, 13.972092, 101.28658
วัดอินทาราม, 13.935476, 101.175556
บ้านบางรุ่งโรจน์, 13.898829, 101.220193
วัดใหม่โพธิ์เย็น, 13.92862, 101.188345
วัดคลองเฆ่, 13.965447, 101.148514
วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม, 13.927135, 101.187652
ประชุมเขตศึกษา, 13.970554, 101.243974
วัดมูลเหล็ก, 14.00934, 101.238965
วัดไชยมงคล, 14.0300848, 101.5386872
บ้านด่าน, 14.027264, 101.529718
วัดเกาะลอย, 14.036016, 101.523902
วัดศรีสุทธาวาส, 14.100247, 101.594982
วัดหนองคุ้ม, 14.114741, 101.592895
วัดทุ่งสบก, 14.122959, 101.612755
วัดใหม่กวางทอง, 14.114716, 101.592991
วัดตะเคียนทอง, 14.08592, 101.581181
วัดศรีมงคล, 14.076598, 101.617767
วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์), 14.042593, 101.597692
วัดบ้านโนน, 14.025818, 101.586161
บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์), 14.016772, 101.540455
วัดเกาะมะไฟ, 13.999906, 101.588939
วัดบุฝ้าย, 14.114995, 101.559027
บ้านว่านบ้านด่าน, 14.155215, 101.570382
บ้านโคกสว่าง, 14.137696, 101.5619
วัดขิงกระชาย, 14.127835, 101.551488
อนุบาลประจันตคาม, 14.065667, 101.540426
วัดดงไชยมัน, 14.040152, 101.471885
ชุมชนวัดศรีประจันตคาม, 14.065536, 101.512492
ชุมชนวัดบ้านโง้ง, 14.112205, 101.509222
วัดโพธิ์งาม, 14.099979, 101.508901
วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1, 14.12982, 101.508613
บ้านเขานันทา, 14.125452, 101.489151
บ้านคลองแก้มช้ำ, 14.156511, 101.515736
วัดอินทร์ไตรย์, 14.112863, 101.521735
บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม), 14.136287, 101.5185
วัดหนองแก้ว, 14.105574, 101.549046
วัดโคกเขื่อน, 14.158982, 101.525694
วัดประดิษฐาราม, 14.0494, 101.553419
วัดประสาทรังสฤษฎิ์, 14.04654, 101.5706
วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม, 13.772003, 101.664222
บ้านประพาส, 13.896342, 101.593701
บ้านวังทะลุ, 13.883782, 101.588989
บ้านวังขอน, 13.827058, 101.614533
บ้านดงกระทงยาม, 13.964101, 101.448033
บ้านย่านนางวิ่ง, 13.971019, 101.545427
บ้านโป่งไผ่, 13.913143, 101.553492
วัดบุยายใบ, 13.919998, 101.589737
วัดหลังถ้ำวิทยาคาร, 13.962602, 101.584141
บ้านท่าตูม, 13.938745, 101.559937
วัดบุพพาราม, 13.974414, 101.481708
วัดอรัญไพรศรี, 13.975716, 101.571702
อนุบาลศรีมหาโพธิ, 13.9719, 101.517998
บ้านหนองกระทุ่ม, 13.941921, 101.531531
บ้านหนองหอย, 13.842137, 101.579743
บ้านหว้าเอน, 13.779318, 101.618719
วัดสัมพันธ์, 13.999797, 101.506075
วัดระเบาะไผ่, 13.864451, 101.543929
บ้านปรือวายใหญ่, 13.795428, 101.548047
วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76, 13.826298, 101.549361
บ้านโป่งกะพ้อ, 13.850311, 101.545886
บ้านมาบเหียง, 13.787, 101.588545
วัดหนองโพรง, 13.922601, 101.512461
บ้านโคกกระเจียว, 13.938987, 101.494936
วัดนพคุณทอง, 13.948583, 101.504397
วัดหนองหูช้าง, 13.907945, 101.504855
หัวซาวิทยา, 13.909648, 101.451596
ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา), 13.917623, 101.465815
บ้านหนองปรือน้อย, 13.862875, 101.501601
วัดเนินผาสุก, 13.906913, 101.491525
วัดลิรัญดอน, 13.979292, 101.436088
วัดคู้ลำพัน, 13.927185, 101.410961
บ้านโป่งตะเคียน, 13.821117, 101.493327
วัดสระข่อย, 13.862982, 101.420686
วัดแสงสว่าง, 13.843425, 101.417572
บ้านโคกพนมดี, 13.848551, 101.44367
วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ, 13.869927, 101.406312
อนุบาลศรีมโหสถ, 13.89184, 101.401329
วัดสระมะเขือ, 13.898214, 101.41493
วัดไผ่งาม, 13.936848, 101.387022