ชุมชนบ้านพรหมนิมิต, 16.458111, 102.947515
บ้านหนองค้ากลางฮุง, ,
บ้านหนองเบ็ญ, 16.620328, 102.829905
สนามบิน, 16.439969, 102.838306
บ้านโคกแปะ, 16.483263, 103.00037
อนุบาลขอนแก่น, ,
บ้านโคกสีวิทยาเสริม, 16.468481, 102.94913
บ้านเลิง, 16.46549, 102.953006
บ้านหนองไหลหนองบัวทอง, 16.474956, 102.974016
บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่, ,
บ้านหนองหัววัว, ,
บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร), 16.376993, 102.750419
บ้านดอนหญ้านาง, ,
บ้านป่าสังข์หนองฮี, 17.112374, 103.015712
บ้านป่าเหลื่อม, ,
บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา, 16.341112, 102.857327
บ้านดอนหันวิทยาสาร, 16.339938, 102.850207
บ้านโนนเขวา, 16.348921, 102.881018
บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง, 16.327436, 102.866764
บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่, 16.327012, 102.866233
บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์, ,
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร), ,
บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง, 16.500374, 102.738389
บ้านหนองหลุบ, ,
ชุมชนบ้านท่าพระ, 16.338995, 102.801807
บ้านท่าพระเนาว์, ,
บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน, 16.353645, 102.826749
บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง), 16.339711, 102.83714
บ้านหนองบัวดีหมี, 16.3288, 102.799515
บ้านหนองแวงบวรวิทย์, 16.300971, 102.798913
บ้านห้วยเตยพัฒนา, ,
บ้านคำบอน, 16.583063, 102.804939
บ้านโนนท่อนวิทยา, 16.584145, 102.84852
บ้านบึงแก, 16.595863, 102.846103
บ้านโคกสีโคกเปี้ย, ,
บ้านค้อท่อนน้อย, ,
บ้านโนนเรือง, 16.53166, 102.774935
บ้านโนนลาน, ,
บ้านหินลาดวังตอ, 16.580261, 102.729783
บ้านหนองกุงน้อย, 16.584232, 102.725542
บ้านหนองปอ, ,
บ้านซำจานเนินทอง, 16.602872, 102.794779
บ้านตอกแป้น, 16.539947, 102.809814
บ้านเหล่าเกวียนหัก, 16.422546, 102.72167
บ้านม่วง, 16.466038, 102.701239
บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์, ,
บ้านกุดนางทุย, ,
บ้านแดงน้อย, ,
บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์), 16.450788, 102.723429
บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง, ,
บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์), 16.438759, 102.749531
บ้านหนองขามประชาบำรุง, 16.411915, 102.798243
บ้านกอก, 16.424268, 102.801696
บ้านโคกฟันโปง, ,
บ้านทองหลาง, 16.368357, 102.69978
บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล, 16.386703, 102.725088
บ้านหนองคู, ,
บ้านเหล่านาดี, 16.3846, 102.706282
บ้านเหล่านางาม, ,
บ้านโคกสูงวิทยาคม, ,
บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา, 16.437534, 102.935765
บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน, 16.436982, 102.944908
บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ, ,
บ้านดงพอง, ,
บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา), 16.393825, 102.877445
พระคือหนองโพธิ์วิทยา, ,
บ้านเลิงเปือย, 16.431756, 102.893004
บ้านหนองแสงโคกน้อย, 16.407114, 102.900323
บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย, ,
บ้านกุดกว้างประชาสรรค์, 16.371477, 102.80639
บ้านสะอาด, 16.406281, 102.78118
บ้านดอนบม, ,
บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา, ,
บ้านโกทา, 16.474303, 102.860695
บ้านดอนยาง, 16.460504, 102.868562
บ้านโนนม่วง, ,
บ้านศิลา, 16.491388, 102.864371
บ้านหนองกุงวิทยาคาร, 16.497022, 102.833192
บ้านหนองหิน, 16.481225, 102.87443
บ้านโคกล่าม, 16.492745, 102.6758
บ้านโนนกู่, 16.50909, 102.66848
บ้านวังโพน, ,
บ้านม่วงโป้, 16.500089, 102.654749
บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) , ,
บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก, ,
บ้านงิ้ว, ,
บ้านโนนรังวิทยาคาร, ,
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น, 16.560628, 102.690558
บ้านลาดนาเพียง, 16.575267, 102.69954
บ้านหนองปิง, 16.538621, 102.710754
บ้านหินขาว, 16.535327, 102.660165
บ้านไก่นา, 16.54514, 102.843717
บ้านนาเพียง, 16.531941, 102.893907
บ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน, ,
บ้านโนนแต้, 16.532383, 102.816045
ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน), 16.539773, 102.830433
บ้านหนองบัวน้อย, 16.498258, 102.949037
หนองตูมหนองงูเหลือม, 16.521589, 102.934662
บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ, 16.531478, 102.928983
บ้านโคกท่า, 16.529293, 102.90724
บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย, 16.496339, 102.915375
บ้านโคกกว้าง, ,
โคกงามวิทยาคาร, ,
บ้านคำหญ้าแดง, 16.562024, 102.609471
บ้านโนนค้อ, 16.545663, 102.622851
โนนฆ้องวิทยาคาร, 16.406582, 102.588302
พงษ์ภิญโญ 2, 16.411548, 102.609198
บ้านหินตั้งหนองอีเลิง, ,
หินฮาวคุรุประชาสรรค์, ,
ห้วยหว้าวิทยาคม, 16.453796, 102.844431
ชุมชนบ้านฝาง, 16.447867, 102.645106
บ้านแก่นเท่า, ,
โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา, 16.470644, 102.643073
ดอนหันประชารัฐศึกษา, ,
สระแก้วราษฎร์บำรุง, ,
ไตรมิตรวิทยาคาร, 16.380256, 102.663564
เขื่อนกระพี้ศึกษา, 16.397627, 102.64558
บ้านค้อ, 16.408761, 102.678474
บ้านแดงราษฎร์สามัคคี, 16.381565, 102.639692
หนองชาดพิทยาคม, 16.403521, 102.653922
หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์, 16.404845, 102.62223
บ้านกระเดื่อง, 16.377716, 102.613659
แก่นเท่าพัฒนศึกษา, 16.358354, 102.546172
บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว, 16.379783, 102.590776
หินกองวิทยา, 16.382623, 102.559895
บ้านหนองคลอง, 16.362612, 102.605011
บ้านป่าหวาย, 16.574644, 102.636171
บ้านโสกแต้, ,
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด, 15.83611, 102.910177
บ้านบะยาว, 16.532584, 102.591013
บ้านโสกม่วงดอนดู่, ,
ชุมชนบ้านหนองบัว, ,
บ้านนาฝายนาโพธิ์, 16.50472, 102.586194
บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86), ,
บ้านชาด, 16.306303, 102.669646
บ้านบ่อแก, 16.309749, 102.641938
ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา, 16.280636, 102.734685
บ้านโจดใหญ่, 16.293464, 102.696456
บ้านดงกลาง, 16.283331, 102.741616
บ้านดงเก่า, 16.288346, 102.749696
พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท, ,
บ้านโจดศรีวิชัย, 16.258271, 102.712071
ชุมชนบ้านพระยืน, ,
บ้านแก่นประดู่, ,
บ้านนาล้อม, 16.337491, 102.662443
บ้านโนนบ่อ, 16.364176, 102.645108
บ้านป่าส่าน, 16.299569, 102.618654
บ้านป่าหม้อหนองคู, ,
บ้านหินเหิบศิลาทิพย์, 16.324869, 102.610485
บ้านหนองหญ้าข้าวนก, 16.314044, 102.757278
หนองโพธิ์ประชานุกูล, 16.326225, 102.721592
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น, 16.326225, 102.721592
หนองไผ่มอดินแดง, 16.476571, 102.848899