วัดกระแชง, 14.282916, 100.489151
วัดอนุกุญชราราม, 14.252158, 100.484886
วัดศิริสุขาราม, 14.266058, 100.451246
วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ), 14.294328, 100.469648
ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่), 14.160057, 100.514422
บ้านเชียงรากน้อย, 14.119594, 100.558901
ศรีบางไทร, 14.212984, 100.499207
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร), 14.201359, 100.504883
วัดสง่างาม, 14.199305, 100.450388
บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ), 14.229267, 100.483046
สินสังวาลย์อุทิศ, 14.30603, 100.45408
วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์), 14.306642, 100.491791
วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์), 14.235138, 100.482396
วัดทางยาว, 14.125749, 100.476761
วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง), 14.221917, 100.451004
วัดโพธิ์แตงใต้, 14.130028, 100.526228
วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์), 14.152097, 100.504348
วัดไม้ตราสมาชิการาม, 14.154047, 100.476014
วัดเชิงเลน, 14.199722, 100.51341
วัดโบสถ์สมพรชัย, 14.19972, 100.513416
วัดสนามไชย, 14.2039, 100.506385
บางไทร, 14.21748, 100.49416
วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์), 14.318424, 100.452777
วัดสุนทราราม, 14.255258, 100.482422
วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร), 14.359913, 100.467933
วัดโพธิ์, 14.354233, 100.477312
วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร), 14.018513, 100.525053
วัดปราสาททอง, 14.41208, 100.473652
วัดบุญกันนาวาส, 14.41208, 100.473658
วัดไทรน้อย, 14.412074, 100.473657
วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา), 14.33477, 100.454449
วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต), 14.334765, 100.454464
วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ), 14.434838, 100.465342
วัดโบสถ์, 14.424114, 100.480362
วัดบางบาล, 14.400809, 100.471313
ประชากรรังสฤษฏ์, 14.419289, 100.432456
วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์), 14.414715, 100.446505
วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์), 14.432093, 100.436903
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์), 14.430713, 100.482339
วัดขวิด, 14.334765, 100.454462
วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์), 14.33466, 100.47271
วัดแจ้ง, 14.376123, 100.49204
วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์), 14.37009, 100.513495
วัดตะกู (เมตตาชนูปการ), 14.379311, 100.42667
วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์), 14.386256, 100.483489
วัดไผ่ล้อม, 14.371742, 100.484447
วัดเชิงท่า, 14.201181, 100.561177
วัดทำเลไทยโปรดสัตว์, 14.297709, 100.567245
ราษฎร์นิรมิตร, 14.288634, 100.625154
เชียงรากน้อย, 14.183479, 100.613878
วัดธรรมนาวา, 14.138803, 100.602733
วัดเปรมปรีชา, 14.157251, 100.566005
วัดตลาด (อุดมวิทยา), 14.277465, 100.574227
ราษฎร์บํารุง, 14.285624, 100.613793
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, 14.183794, 100.581107
บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์), 14.197374, 100.567472
วัดบางเคียน, 14.187513, 100.549527
วัดบ้านกลิ้ง, 14.298246, 100.56262
วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร), 14.277966, 100.531948
วัดขนอนบ้านกรด, 14.28384, 100.61011
วัดสุทธิรุจิราราม, 14.28384, 100.61011
เจ้าฟ้าสร้าง, 14.243633, 100.577128
บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช), 14.217897, 100.569436
วัดโพธิ์, 14.268643, 100.58724
ปราสาททองวิทยา, 14.224272, 100.57541
วัดชุมพลนิกายาราม, 14.225642, 100.57538
ชุมชนวัดกำแพง, 14.230617, 100.581525
วัดบ้านสร้าง, 14.294635, 100.665507
วัดทำใหม่, 14.281028, 100.654377
วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา), 14.272765, 100.604142
วัดลาดระโหง, 14.24712, 100.534348
วัดยม, 14.272172, 100.575377
วัดสามเรือน, 14.282035, 100.633779
วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา), 14.435009, 100.382137
วัดโคกทอง (บวรวิทยา), 14.435008, 100.38211
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์), 14.441849, 100.274166
วัดตาลานเหนือ, 14.446709, 100.366946
วัดท่าดินแดง, 14.312007, 100.414732
วัดนาคู (จันทศึกษาคาร), 14.466791, 100.2564
วัดบ้านแค, 14.490282, 100.410078
วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข), 14.434998, 100.382227
วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา), 14.440191, 100.357771
วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง), 14.456049, 100.39812
วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร), 14.455053, 100.370503
วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร), 14.440127, 100.358016
วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา), 14.490036, 100.391379
วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์), 14.161698, 100.341544
วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา), 14.407932, 100.306149
วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร), 14.461139, 100.319438
วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา), 14.49234, 100.367817
วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร), 14.468752, 100.375631
รอซีดี, 14.153763, 100.354006
มาลาอีสงเคราะห์, 14.126537, 100.347743
วัดราษฎร์ปุณณาราม, 14.156975, 100.378244
ประสิทธิ์วิทยา, 14.118187, 100.370762
สามัคคีวิทยา, 14.156975, 100.378244
วัดโสภณเจติการาม, 14.195626, 100.371812
คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์), 14.189062, 100.404559
วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล), 14.172286, 100.406745
สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์), 14.15568, 100.409879
วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ), 14.151903, 100.414576
รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์, 14.151852, 100.414571
ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ), 14.151819, 100.414538
วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289), 14.195626, 100.371812
วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์), 14.198977, 100.350525
อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์, 14.166324, 100.31237
วัดสุทธาวาส, 14.203278, 100.314427
วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา), 14.159889, 100.302854
วัดตรีพาราสีมาเขต, 14.155741, 100.280169
สัตตปทุมบำรุง, 14.160073, 100.312781
วิทยานนท์, 14.161728, 100.340843
วัดราษฎร์บำรุง, 14.122439, 100.414684
หงสประภาสประสิทธิ์, 14.152582, 100.385237
วัดลาดประทุมคงคาราม, 14.191879, 100.295863
วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์), 14.202528, 100.242463
วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ), 14.176379, 100.284083
วัดเจ้าเจ็ดใน, 14.316573, 100.379115
ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์), 14.29224, 100.365161
วัดไชยภูมิ, 14.256964, 100.349034
วัดแก้วสุวรรณ, 14.239235, 100.34944
วัดปิ่นแก้ว, 14.228415, 100.326492
วัดจรเข้ไล่, 14.260047, 100.274109
วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร), 14.392283, 100.400675
บ้านแถววิทยาคาร, 14.319335, 100.369028
วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช), 14.357808, 100.414139
วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร), 14.3484, 100.405079
วัดกลาง, 14.363601, 100.375232
วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์), 14.333204, 100.397732
วัดรางจระเข้, 14.346676, 100.382019
จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57), 14.290075, 100.412232
จุฬาราษฎร์วิทยา, 14.271567, 100.397374
วัดอู่ตะเภา, 14.222771, 100.367864
วัดเจ้าแปดทรงไตรย์, 14.257328, 100.369195
ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี), 14.378481, 100.366772
ราษฎร์ศุภประดิษฐ์, 14.376965, 100.353692
วัดบ้านแพน , 14.324494, 100.399407
วัดสามตุ่ม, 14.257746, 100.417005
วัดคู้สลอด, 14.214751, 100.408502
วัดหัวเวียง, 14.368496, 100.416538
วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร), 14.373167, 100.413468
วัดบันไดช้าง, 14.377463, 100.40391
วัดประดู่โลกเชษฐ์, 14.380528, 100.404329
วัดบางซ้ายใน, 14.324468, 100.324452
โคกตาพรหม, 14.35585, 100.313093
ชุมชนวัดบางซ้ายนอก, 14.331864, 100.308482
วัดมฤคทายวัน, 14.217155, 100.262598
วัดสุคนธาราม, 14.226595, 100.241642
วัดเทพมงคล, 14.251001, 100.283675
วัดฤกษ์บุญมี, 14.350727, 100.275739
วัดวังชะโด, 14.290461, 100.304373
คอตัน, 14.32493, 100.285377
วัดเศวตศิลาราม, 14.362654, 100.298125
วัดใหม่ต้านทาน, 14.383329, 100.296366
วัดสามเพลง, 14.372169, 100.295597
วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์), 14.378192, 100.335875
วัดดอนพัฒนาราม, 14.276755, 100.272184
วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง), 14.264328, 100.315586
คชเวกวิทยา, 14.28577, 100.276313