ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านหัวทุ่ง -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 14,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 13,200
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 20,000
- -
 2.บ้านทุ่งผึ้ง -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 3.บ้านปงถ้ำ -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 4.บ้านวังใหม่
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
-
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 25,000
-

รวมงบที่จัดสรร 477,200 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net