ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน ปี 2560
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 3

โรงเรียน ยืนยันข้อมูล
โครงการ/กิจกรรม งประมาณ
ปัจจุบัน
ทำ ไม่ได้ทำ
รวม
 1.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
-
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 37,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 25,500
-
 2.จตุคามราษฎร์วิทยา
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 21,600
- -
 3.บ้านหนองหัวหมู -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 4.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
-
 5.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 6.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง)
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 20,000
-
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 15,000
-
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 37,500
-
 7.บ้านสระสะแก
 - ปลูกมะนาวในท่อบ่อซีเมนต์ 25,000
-
 8.อนุบาลโนนดินแดง
 - เลี้ยงไก่ไข่ 158,500
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 29,600
- -
 - เพาะเห็ดนางฟ้า-นางรม 14,000
- -
 9.บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 9,000
- -
 - เลี้ยงกบ (25 ตัว/ตร.ม.) 6,000
- -
 10.บ้านน้อยสะแกกวน -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 20,000
-
 11.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ -
 - ปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 21,000
- -
 12.บ้านโคกสูงคูขาด -
 - ปลูกผักสวนครัว แปลงมาตรฐาน 1*4 ม. (ก่ออิฐถือปูน) 30,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 13.วัดห้วยหิน -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 88,000
- -
 14.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
 - เลี้ยงไก่ไข่ 242,500
- -
 - ปลากินพืชในบ่อดิน 40,000
- -
 - ผักกางมุ้ง โครงสร้างมาตรฐาน ขนาด 6*18 = 108 ตร.ม. 43,200
- -
 15.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) -
 - เลี้ยงไก่ไข่ 53,000
-
 - เลี้ยงสุกรขุน 32,000
-
 - ลูกไก่เนื้อ 5,000
-
 16.บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) -
 - ปลูกผักสวนครัว(ต้น) 20,000
- -
 17.บ้านหนองยาง -
 - ปลูกผักปลอดสารพิษ 43,200
- -
 - ปลูกกลัวย 10,500
- -
 - เพาะเห็ดฟาง(ก้อน) 12,000
- -
 - ปลูกมะละกอ 5,500
- -

รวมงบที่จัดสรร 1,484,900 บาท

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net