1.  บ้านกวาลอซีรา
2.  บ้านปูโป๊ะ
3.  วัดเกษตรธิการาม
4.  บ้านเกาะสะท้อน
5.  บ้านหัวคลอง
6.  บ้านบาลูกายาอิง
7.  บ้านศรีพงัน
8.  บ้านตอหลัง
9.  บ้านบาโงฮูมอ