1.  บ้านบ่อกรูด
2.  วัดดอนใคร
3.  วัดยางทอง
4.  บ้านหน้าเขาวัด
5.  เคียงศิริ
6.  บ้านท่าจันทน์
7.  ชุมชนใหม่
8.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
9.  วัดชนสังขรณพิจิตร
10.  วัดยางงาม
11.  บ้านนบ