1.  วัดดอนใคร
2.  วัดยางทอง
3.  เคียงศิริ
4.  วัดชนสังขรณพิจิตร
5.  วัดยางงาม
6.  วัดปลักปลา
7.  วัดสุชน
8.  วัดท้าวโทะ