1.  บ้านหน้าเขาวัด
2.  บ้านท่าจันทน์
3.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
4.  บ้านวังลุง
5.  บ้านเขายวนเฒ่า
6.  บ้านนบ