1.  วัดดอนใคร
2.  วัดยางทอง
3.  เคียงศิริ
4.  บ้านท่าจันทน์
5.  ชุมชนใหม่
6.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
7.  วัดชนสังขรณพิจิตร
8.  บ้านวังลุง
9.  วัดยางงาม
10.  วัดปลักปลา
11.  วัดสุชน
12.  วัดท้าวโทะ
13.  บ้านนบ