1.  บ้านนาดี
2.  บ้านดอนหวาย
3.  บ้านโนนโชงโลง
4.  บ้านดอนตัดเรือ
5.  วัดบ้านหนองคู
6.  สองห้องแวงน้อยวิทยา
7.  บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
8.  บ้านโนนเพชรพิทยาคม
9.  บ้านโนนม่วง
10.  อรพิมวิทยา
11.  บ้านโคกหินช้าง
12.  บ้านดอนยาว
13.  บ้านหนองตะคลอง
14.  ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
15.  บ้านหนองโดนรกฟ้า
16.  บ้านจาบ
17.  บ้านเขว้าวิทยา
18.  จตุคามพิทยาคม
19.  บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
20.  บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
21.  ปราสาทหินนางรำ
22.  วัดบ้านดอนตะหนิน
23.  บ้านหนองนกคู่
24.  เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
25.  บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
26.  บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
27.  หนองบัวลอย
28.  บ้านโนนพุทรา
29.  บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
30.  หนองกุงวันชาติ
31.  วัดจันทนาราม
32.  บ้านลุงตามัน