1.  วัดบ้านหนองคู
2.  บ้านโนนเพชรพิทยาคม
3.  จตุคามพิทยาคม
4.  บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
5.  บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี