1.  บ้านนาดี
2.  บ้านโนนโชงโลง
3.  บ้านดอนตัดเรือ
4.  บ้านโนนม่วง
5.  อรพิมวิทยา
6.  บ้านดอนยาว
7.  ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์)
8.  บ้านจาบ
9.  ปราสาทหินนางรำ
10.  วัดบ้านดอนตะหนิน
11.  เมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ"
12.  บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี
13.  บ้านโนนพุทรา