1.  บ้านดอนหวาย
2.  วัดบ้านหนองคู
3.  สองห้องแวงน้อยวิทยา
4.  บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
5.  บ้านโนนเพชรพิทยาคม
6.  บ้านโคกหินช้าง
7.  บ้านหนองตะคลอง
8.  บ้านหนองโดนรกฟ้า
9.  บ้านเขว้าวิทยา
10.  จตุคามพิทยาคม
11.  บ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ"
12.  บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา)
13.  บ้านหนองนกคู่
14.  บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา
15.  หนองบัวลอย
16.  บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์
17.  หนองกุงวันชาติ
18.  วัดจันทนาราม
19.  บ้านลุงตามัน