1.  บ้านร่มเกล้า 2
2.  บ้านแม่กาษา
3.  ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
4.  บ้านน้ำดิบ
5.  ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
6.  บ้านแม่กุเหนือ
7.  บ้านต้นผึ้ง
8.  บ้านป่าไร่เหนือ