1.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
2.  บ้านปากแซง
3.  บ้านดอน
4.  ผอบ ณ นคร 1
5.  บ้านนางิ้ว
6.  บ้านนากลาง
7.  บ้านถ้ำแข้
8.  บ้านไหล่ธาตุ
9.  บ้านดงไม้งาม
10.  ชุมชนบ้านสะพือ
11.  บ้านสร้างโพน
12.  บ้านดอนทับช้าง
13.  บ้านค้อ
14.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
15.  บ้านน้ำเกลี้ยง
16.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
17.  บ้านคำแคน
18.  บ้านคันพะลาน