1.  ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
2.  ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
3.  วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
4.  วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
5.  วัดปราสาท
6.  วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
7.  วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
8.  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
9.  อนุบาลบางกรวย