1.  กลาโหมอุทิศ
2.  ทานสัมฤทธิ์วิทยา
3.  นุ่มประสงค์วิทยา
4.  ประชาอุปถัมภ์
5.  มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
6.  ชุมชนวัดไทรม้า
7.  ป่าไม้อุทิศ 9
8.  วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
9.  วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
10.  วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
11.  วัดปราสาท
12.  วัดฝาง
13.  วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
14.  วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
15.  วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
16.  วัดเชิงกระบือ
17.  วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
18.  วัดโชติการาม
19.  วัดใหม่ผดุงเขต
20.  อนุบาลนนทบุรี
21.  ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
22.  วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
23.  อนุราชประสิทธิ์