1.  ชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173
2.  ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
3.  ทัศนาวลัย
4.  บ้านกลอง
5.  ตชด.บ้านท่าข้าม
6.  บ้านขอนหาด
7.  บ้านควนชิง
8.  บ้านควนมุด
9.  บ้านคอกวัว
10.  บ้านควนโตน
11.  บ้านชายทะเล
12.  บ้านดอนตาสังข์
13.  บ้านดอนทราย
14.  บ้านชายควน
15.  บ้านตรอกแค
16.  บ้านตูล
17.  บ้านท้องโกงกาง
18.  บ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์)
19.  บ้านทุ่งใหญ่
20.  บ้านทุ่งโป๊ะ
21.  บ้านทุ่งไม้ไผ่
22.  บ้านทุ่งเลน
23.  บ้านทุ่งใคร
24.  บ้านนำทรัพย์
25.  บ้านบางพระ
26.  บ้านบางมูลนาก
27.  บ้านบางลึก
28.  บ้านบางวัง
29.  บ้านบางเนียน
30.  บ้านปลายราง
31.  บ้านบางตะลุมพอ
32.  บ้านม่วงงาม
33.  บ้านลำคลอง
34.  บ้านลำหัก
35.  บ้านวังใส
36.  บ้านลานนา
37.  บ้านหนองบอน
38.  บ้านหนองหิน
39.  บ้านห้วยโส
40.  บ้านหอยราก
41.  บ้านหัวปอ
42.  บ้านหัวลำพู
43.  บ้านเขาน้อย
44.  บ้านเกาะนางโดย
45.  บ้านโก้งโค้ง
46.  บ้านเหนือคลอง
47.  บ้านใสถิน
48.  บ้านไสขาม
49.  ราชประชานุเคราะห์ 7
50.  บ้านโคกทราย
51.  วัดกาโห่ใต้
52.  วัดควนป้อม
53.  วัดคลองขยัน
54.  วัดคงคาวดี
55.  วัดควนสมบูรณ์
56.  วัดควนเคร็ง
57.  วัดคันธมาลี
58.  วัดชมพูประดิษฐ์
59.  วัดจิกพนม
60.  วัดดอนมะปราง
61.  วัดชะอวด
62.  วัดทวยเทพ
63.  วัดถ้ำเขาแดง
64.  วัดทะเลปัง
65.  วัดท่าเสม็ด
66.  วัดท่าสะท้อน
67.  วัดบางฉนาก
68.  วัดบางด้วน
69.  วัดธาราวง
70.  วัดบางทวด
71.  วัดบ้านราม
72.  วัดบ้านงาม
73.  วัดปากควน
74.  วัดป่าระกำ
75.  วัดปิยาราม
76.  วัดพิศาลนฤมิต
77.  วัดมหิสสราราม
78.  วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232
79.  วัดศรีสุวรรณาราม
80.  วัดสมควร
81.  วัดสามแพรก
82.  วัดอัฒฑศาสนาราม
83.  วัดอิมอญ
84.  วัดหอยกัน
85.  วัดเนกขัมมาราม
86.  วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
87.  วัดอู่แก้ว
88.  วัดโคกพิกุล
89.  วัดโคกสูง
90.  วัดไม้เสียบ
91.  หัวไทร(เรือนประชาบาล)
92.  วัดเหมก
93.  วัดโคกมะม่วง