1.  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
2.  บ้านท่าขนาน
3.  บ้านบางมูลนาก
4.  บ้านหนองกก
5.  บ้านเขาน้อย
6.  วัดกาญจนาราม
7.  วัดคลองขยัน
8.  วัดบางพระ
9.  วัดบางทองคำ
10.  วัดพระบาท
11.  วัดปากแพรก
12.  วัดสระ
13.  วัดหอยกัน
14.  วัดแจ้ง