1.  บ้านควนชิง
2.  บ้านควนมิตร
3.  บ้านท่าเตียน
4.  บ้านทุ่งไม้ไผ่
5.  บ้านปลายราง
6.  บ้านบางตะลุมพอ
7.  บ้านปากพรุ
8.  บ้านหัวปอ
9.  บ้านเกยเชน
10.  วัดขนาบนาก
11.  วัดควนสมบูรณ์
12.  วัดควนเคร็ง
13.  วัดจิกพนม
14.  วัดดอนรักษา
15.  วัดถ้ำเขาแดง
16.  วัดธงทอง
17.  วัดบางฉนาก
18.  วัดนาหมอบุญ
19.  วัดบางด้วน
20.  วัดบ้านงาม
21.  วัดปากตรง
22.  วัดป่าระกำ
23.  วัดปิยาราม
24.  วัดบ้านด่าน
25.  วัดมัชฌิมภูผา
26.  วัดสุขุม
27.  วัดหงส์แก้ว
28.  วัดหน้าสตน
29.  วัดเนกขัมมาราม
30.  วัดเทพมงคล
31.  วัดไม้เสียบ
32.  เขาพระทอง
33.  วัดโคกมะม่วง