1.  ชุมชนบ้านพุดหง
2.  ชุมชนวัดท่าลิพง
3.  ชุมชนวัดบางบูชา
4.  ชุมชนวัดสุวรรณรังษี
5.  ชุมชนวัดเกาะเพชร
6.  บ้านชะอวด
7.  บ้านบางพระ
8.  บ้านบางมูลนาก
9.  บ้านนา
10.  บ้านบางโหนด
11.  บ้านหนองมาก
12.  บ้านศาลาตะเคียน
13.  บ้านห้วยโส
14.  บ้านหอยราก
15.  บ้านหน้าศาล
16.  บ้านห้วยหาร
17.  ร่อนพิบูลย์
18.  วัดกาญจนาราม
19.  วัดควนสมบูรณ์
20.  วัดควนเกย
21.  วัดฉิมหลา
22.  วัดชมพูประดิษฐ์
23.  วัดดอนมะปราง
24.  วัดถ้ำเขาแดง
25.  วัดท้ายทะเล
26.  วัดทายิการาม
27.  วัดบางฉนาก
28.  วัดบางยิ่ว
29.  วัดพิศาลนฤมิต
30.  วัดปากระวะ
31.  วัดหน้าสตน
32.  วัดสามัคยาราม
33.  วัดเกาะจาก
34.  วัดเทพนมเชือด
35.  วัดเขาน้อย
36.  วัดเทพมงคล
37.  วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
38.  วัดโบสถ์
39.  หัวไทร(เรือนประชาบาล)