1.  ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร
2.  บ้านท่าขนาน
3.  บ้านบางมูลนาก
4.  บ้านบางแรด
5.  บ้านหนองกก
6.  บ้านหนองหิน
7.  บ้านเขาน้อย
8.  วัดขนาบนาก
9.  วัดกาญจนาราม
10.  วัดชมพูประดิษฐ์
11.  วัดชัยสุวรรณ
12.  วัดบางพระ
13.  วัดบางทองคำ
14.  วัดปากแพรก
15.  วัดสระ
16.  วัดแจ้ง