1.  ชลนายกสงเคราะห์
2.  ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
3.  บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
4.  บ้านคลอง 23
5.  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
6.  บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
7.  บ้านคลอง 31
8.  บ้านคลอง 30
9.  บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
10.  บ้านปลายคลอง 22
11.  บ้านปากคลอง31
12.  บ้านหนองกันเกรา
13.  บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
14.  บ้านเขาหัวนา
15.  บ้านเขาไม้ไผ่
16.  บ้านโคกสว่าง
17.  บ้านหัวหมอน
18.  วัดคีรีวัน
19.  วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
20.  วัดดอนยอ
21.  วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
22.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
23.  วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
24.  วัดธรรมปัญญา
25.  วัดนาหินลาด
26.  วัดประสิทธิเวช
27.  วัดพลอยกระจ่างศรี
28.  วัดปากคลองพระอาจารย์
29.  วัดบางปรัง
30.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
31.  วัดราษฎร์ประดิษฐ์
32.  วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
33.  วัดสันติวัฒนาราม
34.  วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
35.  วัดหนองเคี่ยม
36.  วัดสุตธรรมาราม
37.  วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
38.  วัดหุบเมย
39.  วัดเกาะพิกุล
40.  วัดเข็มทอง
41.  วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
42.  วัดโบสถ์เจริญธรรม
43.  หัวเขาแก้ว
44.  สาริกา