1.  บ้านคลอง 1
2.  บ้านคลอง 24
3.  บ้านคลองหกวา
4.  บ้านคลองใหญ่
5.  บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
6.  บ้านปากคลอง 17
7.  บ้านเขาส่องกล้อง
8.  บ้านเขาหัวนา
9.  บ้านเขาเพิ่ม
10.  บ้านเขาไม้ไผ่
11.  บ้านโคกสว่าง
12.  วัดคลองโพธิ์
13.  วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
14.  วัดธรรมปัญญา
15.  วัดนาหินลาด
16.  วัดท่ามะปราง
17.  วัดวังตูม
18.  วัดวังไทร
19.  วัดสันติวัฒนาราม
20.  วัดสุนทรพิชิตาราม
21.  วัดหนองทองทราย
22.  วัดเกาะกระชาย
23.  วัดเนินสะอาด
24.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
25.  วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
26.  วัดอรุณรังษี
27.  วัดโคกสว่าง
28.  วัดโพธิ์
29.  อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)