1.  บ้านคลอง 24
2.  วัดธรรมปัญญา
3.  วัดพลอยกระจ่างศรี
4.  วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
5.  วัดสุนทรพิชิตาราม
6.  วัดเกาะพิกุล
7.  วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)