1.  บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)
2.  บ้านทัพนคร
3.  บ้านซับตารี
4.  บ้านท่าขาหย่าง
5.  บ้านหนองเสม็ด
6.  วัดตะปอนน้อย
7.  วัดสะตอน้อย