1.  บ้านตามูล
2.  บ้านตาเรือง
3.  บ้านดงจิก
4.  บ้านตรอกนอง
5.  บ้านมะขาม
6.  บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
7.  บ้านแหลม
8.  บ้านแปลง
9.  บ้านโป่งเจริญชัย
10.  บ้านโชคดี
11.  บ้านใหม่
12.  วัดซึ้งบน
13.  มิตรภาพ 20
14.  วัดตกพรม
15.  วัดทับไทร
16.  วัดท่าหัวแหวน
17.  ปากน้ำแหลมสิงห์
18.  วัดบางกะไชย
19.  วัดบางสระเก้า
20.  วัดสะตอน้อย
21.  วัดโป่ง
22.  สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2