1.  บ้านกระทิงทอง
2.  บ้านคลองน้ำเป็น
3.  บ้านคลองตาคง
4.  บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
5.  บ้านคลองคต
6.  บ้านจันทเขลม
7.  บ้านจางวาง
8.  บ้านทรัพย์ประเมิน
9.  บ้านทรัพย์สินพูน
10.  บ้านทุ่งกร่าง
11.  บ้านทับสงฆ์
12.  บ้านทุ่งม่วง
13.  บ้านบ่อ
14.  บ้านนาสนาดก์
15.  บ้านประตง
16.  บ้านน้ำตกพลิ้ว
17.  บ้านป่าวิไล
18.  บ้านปั้นหม้อ
19.  บ้านหนองบอน
20.  บ้านสวนส้ม
21.  บ้านหนองระหาน
22.  บ้านเขาทอง
23.  บ้านเขาแก้ว
24.  บ้านเนินมะหาด
25.  บ้านเนินดินแดง
26.  บ้านไทรงาม
27.  ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
28.  วัดกะทิง
29.  วัดซึ้งล่าง
30.  วัดตะเคียนทอง
31.  วัดตะปอนใหญ่
32.  วัดคลองตะเคียน
33.  วัดขนุน
34.  วัดน้ำขุ่น
35.  วัดทุ่งเพล
36.  วัดทุ่งกบิล
37.  วัดน้ำรัก
38.  วัดปากน้ำ
39.  วัดบางชัน
40.  วัดพังงอน
41.  วัดผักกาด
42.  วัดมาบไผ่
43.  วัดวังจะอ้าย
44.  วัดวังสรรพรส
45.  วัดหนองชิ่ม
46.  วัดอิมั้ง
47.  วัดพลวง
48.  วัดเกวียนหัก
49.  ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
50.  สังวาลย์วิทย์ 6
51.  วัดเวฬุวัน