1.  บ้านตามูล
2.  บ้านทุ่งบอน
3.  บ้านโป่งน้ำร้อน
4.  บ้านใหม่
5.  วัดคลองพลู
6.  วัดทับไทร
7.  วัดน้ำขุ่น
8.  วัดบางชัน
9.  วัดพังงอน
10.  วัดบ้านอ่าง
11.  วัดสำโรง
12.  วัดเกาะจิก
13.  โฆวินฑะ