1.  บ้านกระทิงทอง
2.  บ้านคลองกลอย
3.  บ้านคลองน้ำเป็น
4.  บ้านคลองตาคง
5.  บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
6.  บ้านคลองคต
7.  บ้านคลองบอน
8.  บ้านจันทเขลม
9.  บ้านจางวาง
10.  บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)
11.  บ้านชากไทย
12.  บ้านช้างข้าม
13.  บ้านตาเรือง
14.  บ้านทรัพย์ประเมิน
15.  บ้านทรัพย์เจริญ
16.  บ้านทรัพย์สินพูน
17.  บ้านดงจิก
18.  บ้านทับช้าง
19.  บ้านตรอกนอง
20.  บ้านทัพนคร
21.  บ้านซับตารี
22.  บ้านทุ่งกร่าง
23.  บ้านทับสงฆ์
24.  บ้านทุ่งม่วง
25.  บ้านบ่อ
26.  บ้านท่าขาหย่าง
27.  บ้านนาสนาดก์
28.  บ้านประตง
29.  บ้านน้ำตกพลิ้ว
30.  บ้านป่าวิไล
31.  บ้านมะขาม
32.  บ้านปั้นหม้อ
33.  บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
34.  บ้านบ่อเวฬุ
35.  บ้านหนองบอน
36.  บ้านวังตัก
37.  บ้านสวนส้ม
38.  บ้านหนองเสม็ด
39.  บ้านอีมุย
40.  บ้านหนองระหาน
41.  บ้านหนองสลุด
42.  บ้านเขาทอง
43.  บ้านเขาหอม
44.  บ้านเกาะเปริด
45.  บ้านเขาแก้ว
46.  บ้านเนินมะหาด
47.  บ้านสามสิบพัฒนา
48.  บ้านแหลม
49.  บ้านเนินดินแดง
50.  บ้านแปลง
51.  บ้านโป่งเจริญชัย
52.  บ้านโพธิ์
53.  บ้านโชคดี
54.  บ้านไทรงาม
55.  ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
56.  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
57.  วัดกะทิง
58.  พลิ้ว
59.  วัดซึ้งบน
60.  มิตรภาพ 20
61.  วัดซึ้งล่าง
62.  วัดตะปอนน้อย
63.  วัดตกพรม
64.  วัดตะเคียนทอง
65.  วัดตะปอนใหญ่
66.  วัดคลองตะเคียน
67.  วัดท่าหัวแหวน
68.  วัดขนุน
69.  วัดทุ่งเพล
70.  ปากน้ำแหลมสิงห์
71.  วัดทุ่งกบิล
72.  วัดน้ำรัก
73.  วัดบางกะไชย
74.  วัดปากน้ำ
75.  วัดบางสระเก้า
76.  วัดมะทาย
77.  วัดผักกาด
78.  วัดมาบไผ่
79.  วัดวังจะอ้าย
80.  วัดวันยาวล่าง
81.  วัดวังสรรพรส
82.  วัดสะตอน้อย
83.  วัดหนองชิ่ม
84.  วัดอิมั้ง
85.  วัดพลวง
86.  วัดเกวียนหัก
87.  วัดเขาตาหน่วย
88.  วัดโป่ง
89.  ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
90.  สังวาลย์วิทย์ 6
91.  สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
92.  หนองมะค่า
93.  วัดเวฬุวัน