1.  บ้านคลองตาคง
2.  บ้านคลองบอน
3.  บ้านทรัพย์เจริญ
4.  บ้านทรัพย์สินพูน
5.  บ้านดงจิก
6.  บ้านทับช้าง
7.  บ้านตรอกนอง
8.  บ้านทุ่งกร่าง
9.  บ้านทับสงฆ์
10.  บ้านบ่อ
11.  บ้านนาสนาดก์
12.  บ้านน้ำตกพลิ้ว
13.  บ้านวังตัก
14.  บ้านหนองเสม็ด
15.  บ้านหนองสลุด
16.  บ้านแหลม
17.  บ้านเนินดินแดง
18.  บ้านแปลง
19.  บ้านไทรงาม
20.  พลิ้ว
21.  วัดซึ้งบน
22.  วัดซึ้งล่าง
23.  วัดตะปอนน้อย
24.  วัดตะปอนใหญ่
25.  วัดคลองตะเคียน
26.  วัดน้ำขุ่น
27.  วัดทุ่งเพล
28.  วัดทุ่งกบิล
29.  วัดบางชัน
30.  วัดพังงอน
31.  วัดมะทาย
32.  วัดวังจะอ้าย
33.  วัดวันยาวล่าง
34.  วัดอิมั้ง
35.  วัดโป่ง
36.  สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
37.  หนองมะค่า