1.  บ้านกระทิงทอง
2.  บ้านคลองกลอย
3.  บ้านคลองน้ำเป็น
4.  บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
5.  บ้านคลองคต
6.  บ้านจันทเขลม
7.  บ้านจางวาง
8.  บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)
9.  บ้านชากไทย
10.  บ้านตามูล
11.  บ้านช้างข้าม
12.  บ้านตาเรือง
13.  บ้านทรัพย์ประเมิน
14.  บ้านทัพนคร
15.  บ้านซับตารี
16.  บ้านทุ่งบอน
17.  บ้านทุ่งม่วง
18.  บ้านประตง
19.  บ้านป่าวิไล
20.  บ้านมะขาม
21.  บ้านปั้นหม้อ
22.  บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
23.  บ้านบ่อเวฬุ
24.  บ้านหนองบอน
25.  บ้านสวนส้ม
26.  บ้านอีมุย
27.  บ้านหนองระหาน
28.  บ้านเขาทอง
29.  บ้านเขาหอม
30.  บ้านเกาะเปริด
31.  บ้านเขาแก้ว
32.  บ้านเนินมะหาด
33.  บ้านสามสิบพัฒนา
34.  บ้านโป่งน้ำร้อน
35.  บ้านโป่งเจริญชัย
36.  บ้านโพธิ์
37.  บ้านโชคดี
38.  บ้านใหม่
39.  ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
40.  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
41.  วัดกะทิง
42.  มิตรภาพ 20
43.  วัดตกพรม
44.  วัดตะเคียนทอง
45.  วัดทับไทร
46.  วัดท่าหัวแหวน
47.  วัดขนุน
48.  ปากน้ำแหลมสิงห์
49.  วัดบางกะไชย
50.  วัดปากน้ำ
51.  วัดบางสระเก้า
52.  วัดผักกาด
53.  วัดมาบไผ่
54.  วัดบ้านอ่าง
55.  วัดวังสรรพรส
56.  วัดสะตอน้อย
57.  วัดสำโรง
58.  วัดหนองชิ่ม
59.  วัดพลวง
60.  วัดเกาะจิก
61.  วัดเกวียนหัก
62.  วัดเขาตาหน่วย
63.  ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
64.  สังวาลย์วิทย์ 6
65.  วัดเวฬุวัน