1.  บ้านคลองกลอย
2.  บ้านคลองน้ำเป็น
3.  บ้านคลองใหญ่(โป่งน้ำร้อน)
4.  บ้านคลองคต
5.  บ้านคลองบอน
6.  บ้านจันทเขลม
7.  บ้านจางวาง
8.  บ้านชากไทย
9.  บ้านตามูล
10.  บ้านช้างข้าม
11.  บ้านทรัพย์สินพูน
12.  บ้านดงจิก
13.  บ้านทับช้าง
14.  บ้านทัพนคร
15.  บ้านทุ่งกร่าง
16.  บ้านทับสงฆ์
17.  บ้านทุ่งบอน
18.  บ้านทุ่งม่วง
19.  บ้านบ่อ
20.  บ้านนาสนาดก์
21.  บ้านประตง
22.  บ้านน้ำตกพลิ้ว
23.  บ้านป่าวิไล
24.  บ้านมะขาม
25.  บ้านบ่อเวฬุ
26.  บ้านหนองบอน
27.  บ้านวังตัก
28.  บ้านหนองระหาน
29.  บ้านหนองสลุด
30.  บ้านเขาทอง
31.  บ้านเนินมะหาด
32.  บ้านโป่งน้ำร้อน
33.  บ้านแปลง
34.  บ้านโป่งเจริญชัย
35.  บ้านโพธิ์
36.  บ้านโชคดี
37.  บ้านไทรงาม
38.  ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
39.  วัดกะทิง
40.  พลิ้ว
41.  วัดคลองพลู
42.  วัดซึ้งบน
43.  มิตรภาพ 20
44.  วัดซึ้งล่าง
45.  วัดตกพรม
46.  วัดตะเคียนทอง
47.  วัดทับไทร
48.  วัดคลองตะเคียน
49.  วัดท่าหัวแหวน
50.  วัดขนุน
51.  วัดน้ำขุ่น
52.  วัดทุ่งเพล
53.  ปากน้ำแหลมสิงห์
54.  วัดทุ่งกบิล
55.  วัดน้ำรัก
56.  วัดปากน้ำ
57.  วัดพังงอน
58.  วัดมะทาย
59.  วัดผักกาด
60.  วัดวังจะอ้าย
61.  วัดบ้านอ่าง
62.  วัดวันยาวล่าง
63.  วัดวังสรรพรส
64.  วัดสะตอน้อย
65.  วัดอิมั้ง
66.  วัดพลวง
67.  วัดเกวียนหัก
68.  วัดโป่ง