1.  บ้านกระทิงทอง
2.  บ้านคลองตาคง
3.  บ้านคลองใหญ่(แหลมสิงห์)
4.  บ้านตาเรือง
5.  บ้านทรัพย์ประเมิน
6.  บ้านทรัพย์เจริญ
7.  บ้านตรอกนอง
8.  บ้านซับตารี
9.  บ้านท่าขาหย่าง
10.  บ้านปั้นหม้อ
11.  บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์
12.  บ้านสวนส้ม
13.  บ้านหนองเสม็ด
14.  บ้านอีมุย
15.  บ้านเขาหอม
16.  บ้านเกาะเปริด
17.  บ้านเขาแก้ว
18.  บ้านสามสิบพัฒนา
19.  บ้านแหลม
20.  บ้านเนินดินแดง
21.  บ้านใหม่
22.  บ้านไผ่ล้อมสามัคคี
23.  วัดตะปอนน้อย
24.  วัดตะปอนใหญ่
25.  วัดบางกะไชย
26.  วัดบางสระเก้า
27.  วัดบางชัน
28.  วัดมาบไผ่
29.  วัดสำโรง
30.  วัดหนองชิ่ม
31.  วัดเกาะจิก
32.  วัดเขาตาหน่วย
33.  ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
34.  สังวาลย์วิทย์ 6
35.  สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
36.  หนองมะค่า
37.  โฆวินฑะ
38.  วัดเวฬุวัน