1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  ชุมชนดงแคนใหญ่
3.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
4.  บ้านกลางนา
5.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
6.  บ้านคำเม็ก
7.  บ้านดอนมะยาง กม.3
8.  บ้านตาดทอง
9.  บ้านตับเต่า
10.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
11.  บ้านทุ่งแต้
12.  บ้านนาถ่ม
13.  บ้านนาดีดอนจาน
14.  บ้านบาก
15.  บ้านน้ำคำน้อย
16.  บ้านผักบุ้ง
17.  บ้านผิผ่วน
18.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
19.  บ้านน้ำโผ่
20.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
21.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
22.  บ้านสำราญ
23.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
24.  บ้านสว่างเชียงหวาง
25.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
26.  บ้านเดิด
27.  บ้านเชือก
28.  มหาชนะชัย
29.  บ้านใหม่ชุมพร
30.  วัดบ้านเปาะ
31.  อนุบาลค้อวัง
32.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
33.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
34.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)