1.  บ้านกาวะ
2.  บ้านกูวา(แว้ง)
3.  วัดประชุมชลธารา
4.  บ้านบูเกะตา
5.  บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
6.  วัดพระพุทธ