1.  วัดธรรมรักขิตาราม
2.  วัดดงหนองหลวง
3.  บ้านคลองม่วง
4.  สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง
5.  วัดบ้านพลัง
6.  วัดด่านช้าง
7.  บ้านวังน้ำขาว
8.  เขาหินกราวประชาสรรค์
9.  วัดสังขสุทธาวาส
10.  วัดมาบมะขาม
11.  อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)
12.  วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา)
13.  บ้านตะกรุด
14.  วัดคลองสาลี
15.  วัดจันทร์ทอง
16.  บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
17.  บ้านเนินใหม่
18.  บ้านตะแบกงาม
19.  บ้านวังชุมพร
20.  บ้านศรีทอง
21.  บ้านคลองน้ำโจน
22.  บ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร
23.  บ้านท่ามะกรูด
24.  วัดคลองสองหน่อ
25.  บ้านใหม่ศรีนคร
26.  บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ)
27.  บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง
28.  ไตรประชาสามัคคี
29.  วัดบ้านไร่
30.  บ้านทุ่งตัน
31.  บ้านยุบใหญ่
32.  บ้านดงคู้
33.  บ้านวังหิน
34.  บ้านวังสำราญ
35.  วัดหนองไร่
36.  บ้านปางสุด
37.  อนุบาลชุมตาบง
38.  จันทราราษฎร์
39.  บ้านวังซ่าน
40.  บ้านหนองเจ็ดหาบ
41.  บ้านเขาแม่กระทู้
42.  อนุบาลลาดยาว
43.  บ้านคลองสมบูรณ์
44.  บ้านดงสีเสียด
45.  วัดสังฆวิถี
46.  บ้านปางงู
47.  วัดเขาสมุก
48.  บ้านบึงหล่ม
49.  บ้านดอนกระดูกเนื้อ
50.  บ้านยอดห้วยแก้ว
51.  โรงเรียนบ้านปางชัย
52.  บ้านศรีไกรลาศ
53.  บ้านหนองน้ำแดง
54.  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
55.  วัดสระแก้ว
56.  วัดสวนขวัญ
57.  วัดเกาะเปา
58.  บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล
59.  บ้านบุรีรัมย์
60.  บ้านเทพมงคลทอง
61.  บ้านงิ้วแบ้
62.  วัดวิวิตตาราม
63.  ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
64.  บ้านหนองบอนใต้
65.  บ้านคลองสำราญ
66.  บ้านชุมม่วง
67.  บ้านดอนพลอง
68.  บ้านตะเคียนงาม
69.  บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
70.  บ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม
71.  บ้านบึงราษฎร์
72.  บ้านปางสวรรค์
73.  บ้านพนาสวรรค์
74.  บ้านลานตะแบก
75.  บ้านวังยิ้มแย้ม
76.  บ้านหนองจิก
77.  บ้านหนองคล้า
78.  บ้านหนองนมวัว
79.  บ้านหนองน้ำเขียว
80.  บ้านเขาจั๊กจั่น
81.  บ้านเปราะ
82.  บ้านหินดาด
83.  บ้านโคกกว้าง
84.  บ้านหนองแฟบ
85.  วัดจิกลาด
86.  วัดคลองจินดา
87.  วัดท่าแรต
88.  วัดธรรมจริยาวาส
89.  วัดบ้านวัง
90.  วัดบ้านคลอง
91.  วัดบ้านไผ่
92.  วัดประสาทวิถี
93.  วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา)
94.  วัดวิมลประชาราษฎร์
95.  วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม
96.  วัดสวนหลวง
97.  วัดหนองตางู
98.  วัดหนองยาว
99.  วัดอ่างทอง
100.  วัดแหลมทองธรรมจักร
101.  หัดไทยวิทยาอุทิศ
102.  อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)