1.  วัดตาสังใต้
2.  บ้านบึงหล่ม
3.  บ้านหนองบอนใต้
4.  ชุมชนวัดเนินม่วง