1.  วัดเจริญผล
2.  บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
3.  อนุบาลลาดยาว
4.  วัดบ้านแดน
5.  วัดเขาห้วยลุง
6.  วัดเทพสถาพร
7.  อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)