1.  วัดพระอาสน์
2.  ชุมชนบ้านบางโหนด
3.  บ้านเขาหัวช้าง
4.  วัดพระเลียบ
5.  วัดทางขึ้น
6.  บ้านน้ำขาว
7.  วัดยางทอง
8.  วัดเขาน้อย
9.  วัดโคกเหล็ก
10.  วัดคงคาเลียบ
11.  บ้านวัดใน
12.  บ้านปากลง
13.  บ้านสระบัว
14.  บ้านทุ่งหัวนา
15.  ราชประชานุเคราะห์ 8
16.  บ้านปากเจา
17.  วัดนากุน
18.  วัดนากัน
19.  บ้านทุ่งครั้ง
20.  บ้านพิตำ
21.  บ้านนบ
22.  วัดธารน้ำฉา
23.  บ้านโรงเหล็ก
24.  บ้านทุ่งชน
25.  วัดดอนใคร
26.  วัดเทวดาราม
27.  บ้านท่าม่วง
28.  วัดสโมสร
29.  บ้านหนองหว้า
30.  บ้านคลองตีนเป็ด
31.  วัดสากเหล็ก
32.  บ้านเขาใหญ่
33.  บ้านไสเหรียง
34.  วัดคงคา
35.  วัดศิลาชลเขต
36.  บ้านปลายทอน
37.  วัดหมาย
38.  วัดโมคลาน
39.  บ้านในตูล
40.  วัดโทเอก
41.  วัดสวนศิขรบรรพต
42.  บ้านคลองเหลง
43.  วัดเปียน
44.  ชุมชนใหม่
45.  บ้านบ่อกรูด
46.  บ้านเผียน
47.  บ้านท่าจันทน์
48.  บ้านน้ำฉา
49.  ชุมชนวัดสระแก้ว
50.  วัดท้าวโทะ
51.  วัดน้ำตก
52.  วัดโยธาธรรม
53.  บ้านแขวงเภา
54.  วัดกำแพงถม
55.  วัดชนสังขรณพิจิตร
56.  วัดปลักปลา
57.  บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
58.  วัดชัยธารามประดิษฐ์
59.  วัดปากด่าน
60.  บ้านทุ่งขันหมาก
61.  บ้านท่าสูง
62.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
63.  วัดคงคาวดี
64.  วัดเขา (วันครู2501)
65.  บ้านคลองแคว
66.  บ้านขุนทะเล
67.  บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
68.  วัดจอมทอง
69.  บ้านคลองวัง
70.  บ้านสำนักม่วง
71.  บ้านไสพลู
72.  บ้านช่องเขาหมาก
73.  บ้านหน้าเขาวัด
74.  ชุมชนวัดเทพราช
75.  วัดเขาขุนพนม
76.  วัดจันทาราม
77.  วัดสุธรรมาราม
78.  วัดชนาราม
79.  บ้านต้นจันทน์
80.  วัดถ้ำเทียนถวาย
81.  วัดสุชน
82.  บ้านพังหรัน
83.  วัดประทุมทายการาม
84.  วัดโรงเหล็ก
85.  วัดนาเหรง
86.  บ้านชุมขลิง
87.  วัดจันพอ
88.  วัดกลาง
89.  บ้านน้ำร้อน
90.  ชุมชนวัดทอนหงส์
91.  บ้านประชาอารี
92.  บ้านห้วยทรายทอง
93.  วัดกระดังงา
94.  บ้านหนับเภา
95.  วัดเขาปูน
96.  บ้านอินทนิน
97.  วัดหญ้าปล้อง
98.  บ้านสุวรรณเขต
99.  บ้านเขายวนเฒ่า
100.  บ้านฉาง
101.  เคียงศิริ
102.  ปทุมานุกูล
103.  วัดคีรีวง
104.  ชุมชนวัดอินทคีรี
105.  บ้านบางฉาง
106.  วัดพรหมโลก
107.  บ้านเขาทราย
108.  บ้านในถุ้ง
109.  บ้านปากดวด
110.  บ้านในเพลา
111.  วัดสระประดิษฐ์
112.  บ้านเปร็ต
113.  วัดยางงาม
114.  บ้านในเขียว 2
115.  บ้านวังลุง
116.  วัดป่า(ท่าขึ้น)
117.  บ้านในเขียว 1
118.  ท่าศาลา
119.  บ้านทุ่งเกราะ
120.  บ้านสะพานหัน
121.  บ้านเขาฝ้าย
122.  วัดสโมสรสันนิบาต