1.  วัดพระอาสน์
2.  บ้านเขาหัวช้าง
3.  วัดขรัวช่วย
4.  วัดยางทอง
5.  วัดโคกเหล็ก
6.  วัดคงคาเลียบ
7.  บ้านสระบัว
8.  บ้านปากเจา
9.  วัดนากุน
10.  วัดนากัน
11.  บ้านโรงเหล็ก
12.  วัดสากเหล็ก
13.  วัดโมคลาน
14.  วัดเปียน
15.  ชุมชนใหม่
16.  บ้านบ่อกรูด
17.  บ้านน้ำฉา
18.  วัดท้าวโทะ
19.  วัดน้ำตก
20.  วัดโยธาธรรม
21.  วัดกำแพงถม
22.  บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
23.  วัดหลวงครู
24.  บ้านท่าสูง
25.  บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์)
26.  วัดจอมทอง
27.  บ้านหน้าเขาวัด
28.  ชุมชนวัดเทพราช
29.  วัดชนาราม
30.  วัดสุชน
31.  บ้านพังปริง
32.  วัดนาเหรง
33.  วัดจันพอ
34.  บ้านน้ำร้อน
35.  ชุมชนวัดทอนหงส์
36.  บ้านห้วยทรายทอง
37.  บ้านหนับเภา
38.  วัดหญ้าปล้อง
39.  บ้านสุวรรณเขต
40.  บ้านเขายวนเฒ่า
41.  เคียงศิริ
42.  บ้านบางฉาง
43.  วัดพรหมโลก
44.  ชุมชนวัดปัณณาราม
45.  วัดยางงาม
46.  บ้านวังลุง
47.  บ้านในเขียว 1