1.  ชุมชนบ้านบางโหนด
2.  วัดพระเลียบ
3.  วัดทางขึ้น
4.  บ้านน้ำขาว
5.  วัดเขาน้อย
6.  บ้านวัดใน
7.  บ้านปากลง
8.  บ้านทุ่งหัวนา
9.  ราชประชานุเคราะห์ 8
10.  บ้านทุ่งครั้ง
11.  บ้านพิตำ
12.  บ้านนบ
13.  วัดธารน้ำฉา
14.  บ้านทุ่งชน
15.  วัดดอนใคร
16.  วัดเทวดาราม
17.  บ้านท่าม่วง
18.  วัดสโมสร
19.  บ้านหนองหว้า
20.  บ้านคลองตีนเป็ด
21.  บ้านเขาใหญ่
22.  บ้านไสเหรียง
23.  วัดคงคา
24.  วัดศิลาชลเขต
25.  บ้านปลายทอน
26.  วัดหมาย
27.  บ้านในตูล
28.  วัดโทเอก
29.  วัดสวนศิขรบรรพต
30.  บ้านคลองเหลง
31.  บ้านเผียน
32.  บ้านท่าจันทน์
33.  ชุมชนวัดสระแก้ว
34.  บ้านแขวงเภา
35.  วัดชนสังขรณพิจิตร
36.  วัดปลักปลา
37.  วัดชัยธารามประดิษฐ์
38.  วัดปากด่าน
39.  บ้านทุ่งขันหมาก
40.  บ้านปราบราษฏร์อุทิศ
41.  วัดคงคาวดี
42.  วัดเขา (วันครู2501)
43.  บ้านคลองแคว
44.  บ้านขุนทะเล
45.  บ้านคลองวัง
46.  บ้านสำนักม่วง
47.  บ้านไสพลู
48.  บ้านช่องเขาหมาก
49.  วัดเขาขุนพนม
50.  วัดจันทาราม
51.  วัดสุธรรมาราม
52.  บ้านต้นจันทน์
53.  วัดถ้ำเทียนถวาย
54.  บ้านพังหรัน
55.  วัดประทุมทายการาม
56.  วัดโรงเหล็ก
57.  บ้านชุมขลิง
58.  วัดกลาง
59.  บ้านประชาอารี
60.  วัดกระดังงา
61.  วัดเขาปูน
62.  บ้านอินทนิน
63.  บ้านฉาง
64.  ปทุมานุกูล
65.  วัดคีรีวง
66.  ชุมชนวัดอินทคีรี
67.  บ้านเขาทราย
68.  บ้านในถุ้ง
69.  บ้านปากดวด
70.  บ้านในเพลา
71.  วัดสระประดิษฐ์
72.  บ้านเปร็ต
73.  บ้านในเขียว 2
74.  วัดป่า(ท่าขึ้น)
75.  ท่าศาลา
76.  บ้านทุ่งเกราะ
77.  บ้านสะพานหัน
78.  บ้านเขาฝ้าย
79.  วัดสโมสรสันนิบาต