1.  วัดพระอาสน์
2.  วัดท้าวโทะ
3.  วัดโยธาธรรม
4.  วัดกำแพงถม
5.  บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)