1.  ชุมชนบ้านบางโหนด
2.  บ้านวัดใน
3.  บ้านท่าม่วง
4.  บ้านคลองตีนเป็ด
5.  บ้านในตูล
6.  บ้านท่าจันทน์
7.  บ้านแขวงเภา
8.  วัดเขา (วันครู2501)
9.  บ้านคลองแคว
10.  วัดเขาขุนพนม
11.  วัดสุชน
12.  วัดประทุมทายการาม
13.  วัดนาเหรง
14.  ชุมชนวัดทอนหงส์
15.  บ้านห้วยทรายทอง
16.  วัดกระดังงา
17.  วัดเขาปูน
18.  บ้านสุวรรณเขต
19.  เคียงศิริ
20.  ปทุมานุกูล
21.  วัดคีรีวง
22.  บ้านบางฉาง
23.  วัดพรหมโลก
24.  บ้านในเพลา
25.  บ้านเปร็ต
26.  ท่าศาลา
27.  บ้านเขาฝ้าย